Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt het noodzakelijk dat de graduaatstudenten van de Karel de Grote Hogeschool hun opleiding kunnen afmaken. KdG moet na uitspraak van het Grondwettelijk Hof drie graduaatopleidingen schrappen. “Iedereen moet goed beseffen dat studenten en docenten, die zelf geen enkele schuld dragen, hier de dupe van zijn”, klinkt het bij minister Weyts.

In 2019 maakte de Vlaamse regering een discreetsartikel waarin de Karel de Grote Hogeschool een uitzondering kreeg op de samenwerkingsregel met de Centra voor Volwassenonderwijs om een graduaatsopleiding te mogen inrichten. AP Hogeschool diende hier echter klacht voor in omdat volgens hen het gelijkheidsbeginsel geschonden werd. Het Grondwettelijk Hof volgde de Antwerpse hogeschool hierin.  Graduaten ‘Internet of Things’, ‘Maatschappelijk Werk’ en ‘Voertuigtechnieken’ zullen hierdoor verdwijnen. De studenten zullen hoogstwaarschijnlijk hun schooljaar mogen afwerken maar zullen daarna moeten stoppen.

En dat is ontoelaatbaar volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Dit is het resultaat van een hogescholenstrijd die nu tot het verleden moet behoren”, zegt hij in DeStandaard. “Iedereen moet goed beseffen dat studenten en docenten, die zelf geen enkele schuld dragen, hier de dupe van zijn. De betrokken jongeren gaan hun opleiding hoe dan ook kunnen afwerken, daar wil ik garant voor staan.”

Ook algemeen directeur van KdG, Veerle Hendrickx, betreurt de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. “We hebben er van in het begin altijd sterk voor gepleit dat tenminste de studenten die hun plekje gevonden hadden in onze graduaatsopleidingen bespaard zouden blijven van de gevolgen van deze uitspraak”, klinkt het. “Natuurlijk gaan wij wel samen met hen op zoek tot ze opnieuw een opleiding vinden waar ze zich volgend academiejaar helemaal in kunnen vinden. Ondertussen blijven we ons dit academiejaar op eenzelfde wijze voor onze studenten inzetten.”