Uit een projectie van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka blijkt dat de Belgische economie in het vierde kwartaal van 2020 met 4,5 procent zal krimpen.

Als gevolg van de coronacrisis kreeg ons land een enorme recessie te verduren in de eerste jaarhelft. De daaropvolgende heropleving van 10,7 procent in het derde kwartaal dreigt volgens Voka nu grotendeels verloren te gaan aan de tweede coronagolf en bijhorende lockdown.

“Belgische economie dreigt helemaal gekraakt te worden”

“Er werden al veel soorten curves voorspeld voor de conjunctuur dit jaar, maar nu blijkt helaas dat het om een W-curve gaat: na de eerste heropleving zakken we weer diep weg voor er herstel optreedt in 2021”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “In het beste scenario althans, want zonder doordacht en krachtdadig coronabeleid dreigt deze tendens zich te herhalen en komen we terecht in een echte jojo-beweging die onze economie helemaal zal kraken. De vele goede steunmaatregelen van de regeringen zullen dit niet kunnen tegenhouden.”

Maertens wil dat een derde ‘lockdown’ ten alle tijde vermeden wordt en dat de huidige maatregelen lang genoeg worden volgehouden. “Wij willen dat de overheid extra werk maakt van de track & tracing, de opsporing van mogelijk besmette mensen”, zegt Maertens in De Ochtend op Radio 1.

“Ook wil Voka dat de overheid zich degelijk voorbereidt op de verdeling van vaccins in het voorjaar. Laat ons positief zijn en denken dat dat er nu écht van zal komen. Maar dat zal organisatie vragen, voorbereiding, een plan. Net als de contactopsporing”, klinkt het verder.