De jaarlijkse  fondsenwervingscampagne van de ngo 11.11.11 haalde dit jaar nauwelijks een derde op van het resultaat van vorig jaar. In 2019 zouden  fondsenwervingsacties nog ruim 1,2 miljoen euro opgebracht hebben. Dit jaar zou de opbrengst nauwelijks 300 à 400.000 euro bedragen. Daarom is de campagne verlengd. Dat meldt De Standaard.

Maar financieel vielen de resultaten zwaar tegen. In een reactie noemt de organisatie dat  een “zware tegenslag die op termijn gevolgen zal hebben voor de changemakers in onze partnerlanden, die in deze coronatijden extra uitgedaagd worden”.

Gents stadsbestuur verdubbelt al jarenlang het opgehaalde bedrag weliswaar beperkt tot 75.000 EUR 

In november 2019 sprak de organisatie nog over “bemoedigende resultaten op financieel vlak”. Een eerste steekproef gaf toen aan dat het door de vrijwilligers opgehaalde bedrag het resultaat van 2018 zou evenaren. Maar als de cijfers kloppen, was er ook vorig jaar al een sterke terugval. Merkwaardig genoeg klonk dat in november 2019 nog anders. Toen maakte men de vergelijking met “de totale opbrengst, die vorig jaar (2018, nvdr) meer dan 5 miljoen euro bedroeg”. Ergens tussen 2017 en 2020 zijn dus énkele miljoenen euro’s zoek geraakt.

De realiteit is wel dat sommige lokale besturen, de ene al wat meer dan de andere, vanuit ‘ideologische’ overwegingen ook jaarlijks een stevige duit in het 11.11.11 zakje doen. Zo droeg de stad Gent in 2019 alleen nog 75.000 EUR bij aan de acties. En dat deed de stad Gent in 2019, “zoals het dat  de voorbije zeven jaar al deed”. Inderdaad, Gent blijkt  daarvoor “een afspraak met de koepelorganisatie om het in Gent opgehaalde bedrag voor 11.11.11 te verdubbelen” te hebben. Weliswaar, beperkt tot een maximum van 75.000 euro. Erg benieuwd of de Gentenaars dit jaar even gul zullen blijven als hun stadsbestuur dat de voorbije jaren was.

“Redding is onderweg”

In 2017 lanceerde 11.11.11 nog een opgemerkte en spraakmakende pro-migratiecampagne, onder de noemer “Migratie werkt als we het laten werken”. Daarbij werd een krantenartikel met de titel “140.000 jobs raken niet gevuld volgen VBO” geplaatst op een achtergrond van een bootje met asielzoekers”. Daarbij het onderschrift ‘Redding is onderweg’. Het is niet uitgesloten dat de ngo de maatschappelijke impact van de steeds meer ‘polariserende communicatiecampagnes’ onderschatte. Ook een campagne waarbij een foto van Vlaams minister Zuhal Demir geplaatst werd naast die van een vluchteling kreeg dan wel de nodige media-aandacht, maar veroorzaakte bij een deel van Vlaanderen ook een grote verontwaardiging. 

De nauwelijks verholen politieke ondertoon in de campagnes was mogelijk een  druppel voor vele Vlamingen. De prenten konden bij weinig Vlamingen op begrip rekenen. “Sorry, wist niet dat 11.11.11 aan politiek doet. Mijn laatste gift hebben jullie gehad”, liet een gebruiker weten in de reacties. “Smakeloos, ondoordacht en kwetsend. je moet maar durven”voegt nog een andere Twitteraar eraan toe.

Linkse vzw 11.11.11 zet Zuhal Demir naast ‘echte vluchteling’ in tweet