N-VA Kamerlid Bert Wollants zegt dat ons land geen enkele garantie heeft op vlak van bevoorradingszekerheid in 2025 wanneer alle kerncentrales sluiten. Dat laatste is nu net wat minister Tinne Van der Straeten van plan is. De Groen minister maakt zich in een interview met De Zondag, sterk dat de kernuitstap in 2024 een uitgemaakte zaak is. Ze sneert naar haar politieke voorgangers:  “Energie was de voorbije jaren vooral kommer en kwel en de vorige regeringen zaaiden vooral veel twijfel over de richting”, en dat maakt investeerders onzeker, oordeelt de nieuwe minister.  Van der Straeten wil het “energiebeleid in eigen handen nemen” en er een verhaal van opportuniteiten” van maken. De richting is duidelijk: honderd procent hernieuwbare energie tegen 2050. De regering zal op de afspraak zijn. Ik reken erop dat ook de bedrijven dat zijn.”

Van der Straeten zei ook dat de regering de uitstapkalender bevestigt: “We gaan die uitvoeren. Maar ik zeg ook: die kernuitstap is geen doel op zich, dat is een middel om te komen tot een betere energiemarkt.”

De focus moet daarbij liggen op hernieuwbare energie: “Onze windmolens zouden onze nationale trots moeten zijn. Dat, chocolade en bier zijn onze beste exportproducten, hè. We zijn wereldwijd de nummer vier op vlak van windmolens op zee, we zijn daar écht sterk in. We moeten ook zorgen voor betere opslag van elektriciteit. Er zullen ten derde enkele gascentrales nodig zijn. En ten slotte moeten we samenwerken met buurlanden.”

Volgens Van der Straeten zijn de gascentrales  “maar tijdelijk nodig in de transitiefase” en bovendien “zijn die makkelijk uit te schakelen als er voldoende hernieuwbare energie is”

Bert Wollants (N-VA): “Groen laat uitschijnen dat gascentrales tijdelijk zijn, maar dat klopt niet”

Volgens Bert Wollants, N-VA Kamerlid en energiespecialist van de partij is dat een valse tegenstelling. “Tinne van der straeten doet krampachtig haar best om de valse tegenstelling tussen hernieuwbare energie en kernenergie nieuw leven in te blazen”, zucht hij.

Nochtans, legt Wollants uit, “toont elke recente studie aan dat daar de knoop niet zit”. Wollants verwijst naar een studie van ‘Energyville‘ uit september 2020. Die geeft, aldus het N-VA Kamerlid, aan “dat een nucleaire verlenging geen enkele impact heeft op de hoeveelheid windenergie, maar heel duidelijk wel op het aantal gascentrales”.

De keuze is volgens Wollants simpel: “Gascentrales die CO2 uitstoten of kerncentrales die op dat vlak (volgens het IPCC, dus ik zou het sterk vinden dat groen dat in vraag stelt!) perfect gelijkaardig zijn met windenergie.

“Vergis u niet”, waarschuwt Bert Wollants, “Groen probeert het te laten uitschijnen alsof die gascentrales maar tijdelijk zijn. Of alleen draaien wanneer het echt niet anders kan, of zelfs op groen gas draaien. Maar dat klopt niet.”

“Europa vreest dat het gaat om illegale staatssteun… dat geeft ons dus geen enkele garantie op vlak van bevoorradingszekerheid in 2025”

Wollants citeert opnieuw een studie van Energyville: “Nieuwe gascentrales zullen 6350 uur per jaar draaien. Da’s dicht bij het technisch maximum van een gascentrale. Vaststelling is zelfs dat hun anti-kernenergiedogma zo sterk is, dat zelfs hun op 1 na voornaamste programmapunt, het klimaat, eronder mag lijden. Weinig consequent is een understatement.”

“Maar zelfs die gascentrales zijn niet zeker,” stelt het Kamerlid. “We weten wel dat ze niet gebouwd worden zonder ondersteuning of subsidie, maar dat hele mechanisme staat voorlopig op losse schroeven,” vult hij aan.

Eind september besliste de Europese Commissie om het hele systeem aan een grondig onderzoek te onderwerpen. “Europa vreest immers dat het gaat om illegale staatssteun. Daarom onderwerpt men het geheel aan een onderzoek dat tot 18 maanden kan duren. Terwijl binnen zowat 8 maanden de eerste voorbereidingen van de capaciteitsveiling rond moete zijn. Dat geeft ons dus nul garanties op vlak van bevoorradingszekerheid in 2025.”

“Groen vergist zich ernstig van vijand,” concludeert Wollants, “maar heeft daar duidelijk veel risico voor over, heel veel zelfs”.