De VRT zou volgens  informatie uit een externe audit geld doorsluizen naar diverse populaire schermgezichten. Daarbij zou men, volgens dat rapport, gebruik maken van constructies met contracten tussen de productiehuizen waar deze BV’s eigenaar of aandeelhouder van zijn. Tot op heden konden slechts enkele parlementsleden en leden van de raad van bestuur van VRT de audit, of een deel ervan inkijken en sijpelen er slechts fragmentarisch dingen naar buiten. Een ding lijkt alvast zeker. De geloofwaardigheid van de VRT staat op het spel, aldus een ingewijde. 

De krant De Morgen en de Tijd gooiden met enkele scherpe artikels de knuppel in het hoenderhok. En ook de CEO van de VRT erkende de problematiek zelf al in een interne mail naar zijn personeel. Ook andere bronnen bevestigen aan SCEPTR dat er vooral sprake is van een algemeen cultuurprobleem van “ons-kent-ons”, waarbij elk gevoel voor integriteitsbesef veraf lijkt. Het lijkt er op alsof sommigen bij de VRT zich geen rekenschap lijken te geven van het feit dat men werkt met het geld van de belastingbetaler. Alle middelen lijken goed om de strijd rond het binnenhalen en behouden van de populaire schermgezichten te voeren.

Nochtans staat in het Vlaams regeerakkoord uitdrukkelijk vermeld dat dat geen taak is van de openbare omroep. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. En ook onze bronnen bevestigen dat de werkwijze zoals beschreven in de artikels wel degelijk overeenstemt met de realiteit. 

Publiek geheim welke productiehuizen lucratieve contracten sloten met VRT

In De Morgen had men het onder meer over “een populair schermgezicht dat er via een ingenieus systeem van deelcontracten in slaagt een paar honderdduizend euro binnen te halen zonder dat zijn loonfiche er in de boekhouding van de openbare omroep bovenuit springt”.

Maar ook andere zaken riepen vragen op, zoals het laten verdwijnen van “dure designmeubelen en decorstukken, na hun passage op tv”. Aan dat rijtje kunnen wij nog toevoegen tenten, sauna’s, enz. Of en in welke mate hier sprake is van strafrechtelijke feiten blijft de opdracht van het gerecht. Maar één ding is zeker. De geloofwaardigheid van de openbare omroep staat in deze zaak op het spel.  

Uit goede bron vernemen we dat het vooral gaat om een “algemeen” probleem van normvervaging. Dat zou zich overigens niet beperken tot één of enkele personen. Er is ook sprake van een “cultuur van vriendjespolitiek”. In dat opzicht is het merkwaardig dat in de pers vooralsnog énkel de naam van Philippe Geubbels is gevallen als één van de betrokken “schermgezichten”. Wij vernamen dat hij zeker niet de enige is die met naam en toenaam in het rapport vermeld staat. Overigens is het een publiek geheim wélke de productiehuizen zijn waar VRT de voorbije jaren bijzonder lucratieve contracten mee afsloot. Of het ook al die productiehuizen zijn die voorkomen in de audit kunnen we uiteraard niet met zekerheid zeggen. 

De nieuwe CEO van de VRT, Frederik Delaplace had het in een e-mail naar de VRT-medewerkers over een rapport dat “minstens een indruk wekt van ontoereikende organisatiebeheersing en onvoldoende integriteitsbesef’.

Minister Dalle wil aanbevelingen opnemen in nieuwe

Inmiddels kregen ook leden van de Raad van Bestuur van de VRT inzage  en konden ook Vlaams parlementsleden het rapport inkijken. Het rapport leest als een opsomming van een hele reeks mistoestanden. Dit gaat van het niet respecteren van de procedures rond openbare aanbestedingen. Tot en met het opzetten van constructies bij contracten met productiehuizen en schermgezichten. In het Vlaams regeerakkoord staat letterlijk dat het opbieden voor populaire schermgezichten geen taak is voor de VRT.

Een cruciale vraag dringt zich op. Waarom was de raad van bestuur én de voorzitter nietop de hoogte? De voorzitter Luc Van de Brande zou “volgens bepaalde bronnen bij VRT”, zo weet De Morgen, “vooral lastige vragen hebben afgeblokt”. Zo raakten documenten niet bij de raad van bestuur. Een beschuldiging die Van den Brande met klem tegenspreekt: “Totaal uit de lucht gegrepen. Het tegendeel is waar. Ik heb altijd voor maximale transparantie geijverd.”

Minister van media Benjamin Dalle (CD&V) toonde zich tijdens het actuadebat in het Vlaams Parlement eerder deze week verontwaardigd. Hij stelt voor de aanbevelingen uit het rapport op te laten nemen in de nieuwe VRT-beheersovereenkomst. Er zal ook jaarlijks een doorlichting gebeuren door Audit Vlaanderen.   

1 REACTIE