Vlaamse Parlementsleden kunnen een uiterst gevoelig rapport over misstanden bij de VRT inkijken, maar mogen geen foto’s of notities nemen. Dat schrijft De Morgen. Een exemplaar van het rapport werd ook overgemaakt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC).

Audit Vlaanderen stelde de laatste maanden een uiterst gevoelig rapport op over de VRT. Het agentschap ging over tot een onderzoek in de nasleep van de machtsstrijd tussen voormalig CEO Paul Lembrechts en nummer twee Peter Claes, waarbij allerlei gulle contracten aan het licht kwamen. Het eindverslag is vernietigend en maakt gewag van procedures die omzeild of niet gerespecteerd werden.

CEO VRT: “Wat in rapport staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel”

“Wat in het rapport staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel”, zegt CEO Frederik Delaplace. “En al zeker niet bij een publieke omroep die deels gefinancierd wordt met het geld van de Vlamingen.” Delaplace belooft nultolerantie en een aanscherping van controle op het naleven van de regels. De aanbevelingen zullen ook worden meegenomen in de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VRT.

Vlaams Parlementsleden kunnen het bewuste rapport inkijken, maar foto’s nemen of notities maken is niet toegestaan. De namen van de betrokkenen zijn uit het document geschrapt. 

Dat zwaar aan de feiten getild wordt, blijkt uit het feit dat het rapport is overgemaakt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC), die zich toelegt op het onderzoek naar verduistering inzake overheidsopdrachten, subsidies, vergunningen en erkenningen.

1 REACTIE