Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) vertelt in een opiniestuk over de Europese klimaatwet waarover wordt gestemd. “Wij willen ons niet engageren voor een belofte waar we de impact niet van kennen”, klinkt het. “Zelfs als je de algemene doelstelling steunt, maar toch een paar vraagtekens plaatst, riskeer je om zonder meer weg gezet te worden als klimaatontkenner.

Volgens Johan Van Overtveldt zijn de klimaatambities en ambities van Europa torenhoog, weinig realistisch, en onvoldoende becijferd. Hij vertelt daarbij dat het lijkt dat niemand daar een probleem mee heeft. “Er is een gebrek aan nuance in het debat”, gaat hij verder. “Zelfs als je de algemene doelstelling steunt, maar toch een paar vraagtekens plaatst, riskeer je om zonder meer weg gezet te worden als klimaatontkenner.

(Lees verder onder de tweet)

“Ambitie tonen is een goede zaak. Maar ik maak me toch wel wat zorgen over het opbod dat duidelijk aan de gang is. En waarbij maatschappelijke en economische gevolgen wel eens uit het oog worden verloren”, zegt Van Overtveldt tijdens zijn interventie in het Europees Parlement. “Zoals bijvoorbeeld bij het optrekken van percentage uitstootvermindering.”

“Vlaanderen is een kleine en dichtbevolkte regio met een uitgebreide en energie-intensieve cluster waar letterlijk honderdduizenden jobs van af hangen”, vult hij verder aan. “Ik hoor collega’s praten over een energiesysteem dat gebaseerd is op hernieuwbare energie. Maar zonder kernenergie is klimaatneutraliteit een illusie. Wij blijven pleiten voor een haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid dat welvaart en concurrentiekracht ook mee centraal stelt.”