Valerie Van Peel (N-VA) wil spreekplicht voor iedereen die op de hoogte is van kindermisbruik of -mishandeling. En dit liefst zo snel mogelijk met een mogelijks nakende tweede ‘lockdown’. “Zwijgen is geen optie. Het beroepsgeheim mag nooit tegen het belang van het kind in gaan”, klinkt het bij Van Peel.

Een tweede ‘lockdown’ lijkt steeds waarschijnlijker te worden. En dat brengt opnieuw veel problemen met zich mee. Een van die problemen zijn de cijfers van kindermisbruik en -mishandeling. In de vorige ‘lockdown’ zagen we dat de cijfers enorm stegen. En de vrees dat dit opnieuw zal gebeuren is dus hoog. Valerie Van Peel (N-VA) vindt dan ook dat er betere opvolging moet komen. En een van de oplossing is volgens Van Peel om de spreekplicht in te voeren. “Zwijgen is geen optie. Het beroepsgeheim mag nooit tegen het belang van het kind in gaan”, zegt ze.

Vandaag zijn hulpverleners met beroepsgeheim niet verplicht om gevallen van misbruik en mishandeling te melden. Ze hebben hier slechts het recht toe. Maar Van Peel vindt het niet kunnen dat er in de praktijk nog zoveel wordt gezwegen. Zeker in het geval van kinderen. “Deze kinderen hebben zelf geen stem. Als wij zwijgen, zijn ze bij voorbaat verloren”, verteld ze. “En dus pleit ik voor duidelijkheid. Voor iedereen. Beroepsgeheim of niet. Weet je dat een kind misbruikt of mishandelt wordt, dan moet je dat melden. Alleen zo kunnen we deze kinderen helpen. Er is in onze maatschappij al te lang en te vaak weggekeken. Met alle gevolgen vandien.”

(Lees verder onder de tweet)

“Het is onze plicht hun stem te zijn”

Door het coronavirus zitten kinderen meer thuis en zijn signalen van misbruik dus nog moeilijk op te vangen. Zo zien leerkrachten of leiding in de jeugdbeweging de kinderen niet meer en kunnen deze niet zien hoe het met hen gaat. “Het is onze plicht hun stem te zijn”, gaat Van Peel verder. “Ik heb begrip voor de vertrouwensband tussen hulpverlener en cliënt, maar bij ernstige misdrijven tegen kinderen, zoals seksueel misbruik en mishandeling, is het noodzakelijk om te spreken. Want elke keer dat het opnieuw gebeurt, kan het psychologisch of zelfs letterlijk fataal zijn.”

Van Peel zal donderdag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer de urgentie vragen, zodat het voorstel zo snel mogelijk wet kan worden. “Met de kans op een nakende lockdown is wachten geen optie meer”, besluit Van Peel.