“De uitspraak van Q was niet correct”, zegt Tess Minnens, nationaal voorzitster van de Open Vld jongeren, in een reactie aan SCEPTR. Ze reageert op de liberale vice-premier Van Quickenborne die in De Afspraak op vrijdag bevestigde dat er een vermogenswinstbelasting komt. “Wat nu heerst is vooral een semantische discussie,” stelt Minnens.  “Is het nu een vermogenswinstbelasting, een meerwaardebelasting…? Er is binnen de nieuwe regering afgesproken om geen vermogenswinstbelasting in te voeren die hardwerkenden, ondernemers en spaarders treft”, benadrukt ze. “Wel om te bekijken hoe met een taks de sterkste schouders in deze zware tijden een extra bijdrage kunnen leveren”, gaat ze verder.

Hoe die taks er precies zal uitzien, is volgens Minnens de komende maanden de opdracht van CD&V-minister Vincent Van Peteghem om te onderzoeken.

Er was sinds vrijdag heel wat heisa ontstaan nadat vice-premier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in de Afspraak op vrijdag letterlijk had bevestigd aan Ivan De Vadder dat er een vermogenswinstbelasting komt. Nochtans, dat was door de Open Vld voorzitter Egbert Lachaert altijd al ‘een rode lijn’ genoemd. Dat zag ook Tess Minnens altijd zo, ze tweette dat ook op 30 september.  

Van Quickenborne (Open Vld): “Ja die (vermogenswinstbelasting, nvdr) zal er komen, maar op de juiste manier”

“Over die vermogenswinstbelasting wil ik wel nog iets zeggen,” begon Van Quickenborne zijn betoog in De Afspraak. “Komt die er, of komt die er niet?”, onderbrak presentator Ivan De Vadder hem?

Daarop antwoordde de vice-premier bevestigend: “Ja, die zal er komen, maar op de juiste manier. De tekst is gelibelleerd, zoals ze zeggen, zoals die is gelibelleerd. Met andere woorden er staat ‘over de grootste draagkracht’. En het gaat ten behoeve van de gezondheidszorg.”

“In alle eerlijkheid, en dat weet iedereen rond de tafel. Het zal niet de vermogensbelasting zijn die PVDA vraagt van 8 miljard. Trouwens als je dat doet is uw economie compleet kapot en iedereen loopt weg.”

“Het zal een belasting zijn, een heffing die iets structureels opbrengt. Die goed is uitgewerkt, maar die mensen die werken, sparen en ondernemen niet raakt. En die vooral gaat over mensen met een serieus vermogen”.  

De opbrengst van zo’n belasting zou volgens Van Quickenborne “in de richting van 200 à 300 miljoen euro” gaan. Van Quickenborne benadrukte wel dat er geen vermogenskadaster komt. “We gaan dus zeker niet in de wijnkelders en in de boekenkasten van de mensen gaan kijken. En er komt ook geen meerwaardebelasting, iets wat de N-VA had toegegeven aan de PS”, aldus de minister van Justitie.

Voorzitster Open Vld jongeren Tess Minnens: “Als liberaal ben ik afkerig tegenover elke vorm van belasting”

“Ik ben liberaal en jongerenvoorzitter. Als liberaal ben ik afkerig tegenover elke vorm van belasting. Maar zeker tegen elke vorm die werk en ondernemen bestraft en/of beteugelt. Als jongerenvoorzitter maak ik me erg zorgen over de toekomst, en de centen. Veel ondernemers hebben het zwaar, armoede stijgt, de echte impact voelen we nu.”

Minnens zegt er ook geen probleem mee te hebben “dat de allersterkste schouders onze economie wat ondersteunen”.

“Wie kan spelen met miljoenen euro’s, kan ook de zwaksten helpen. En zo ook voor mijn generatie, en de daaropvolgende generatie, onze toekomst veilig stellen. Een voorwaarde daarbij is natuurlijk dat de geïnde centen ook nuttig besteed worden in deze gezondheids- en financiële crisis.”

Voor Minnens moeten “politici dit als een kans zien om ook te besparen op het politieke bestel” moeten ze “andere niet verdedigbare uitgaven beperken”.
Of de kabinetten dan niet beter wat kleiner waren geweest, met 7 vice-premiers? 
“Naar wat ik hoor is er wel degelijk een inspanning. Ook Joachim Coens en Egbert Lachaert hebben dat al aangegeven. Pas tegen einde maand zullen de kabinetten helemaal vorm hebben. Ik vind het gek dat daar nu al over geklaagd wordt, de regering is 10 dagen oud. Qua vice-premiers had een kleinere ploeg wel beter geweest, vond ik persoonlijk.”

De jongerenvoorzitster vreest dat velen zich enkel op deze uitspraak van “Q” dreigen te  focussen “om te gaan benadrukken dat de liberalen zich niet aan hun woord houden”.

Maar volgens Minnens is er eigenlijk niets aan de hand: “Ik hou nog steeds vast aan de belofte van Egbert Lachaert en we zullen het voorstel van Minister Van Peteghem bekijken zodra het is uitgewerkt.”