Een Iraanse diplomaat zou de Belgische politiediensten gewaarschuwd hebben voor mogelijke terreurdreiging als hij zou veroordeeld worden. Dat is alvast wat het internationaal persagentschap REUTERS concludeert na inzage van een politieverslag. De diplomaat wordt er van beschuldigd een bomaanslag te hebben beraamd op een ​​vergadering van een verbannen Iraanse oppositiegroep in Frankrijk. Nu zou hij, weliswaar op indirecte wijze, gewaarschuwd hebben voor mogelijke vergeldingsacties indien hij schuldig wordt bevonden. Of er sprake is van concrete terreurdreiging wilde het parket niet bevestigen. Zijn proces vindt plaats op 27 november in Antwerpen.

De beschuldigde betreft de in Wenen gevestigde Assadolah Assadi. Hij zou in oktober 2018 samen met drie anderen een aanslag hebben beraamd tijdens een bijeenkomst van de in Parijs gevestigde Nationale Verzetsraad van Iran (NCRI). Op die vergaderingen zouden vooraanstaande voormalige Amerikaanse, Europese en Arabische functionarissen aanwezig zijn. 

Tijdens die bijeenkomst zou ook de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, Rudy Giuliani een keynote speech houden. Een maand geleden bleek nog uit een Amerikaans inlichtingenrapport dat Iran ook een moordaanslag zou beraamd hebben op de Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika. Iran wil nog steeds wraak nemen op de VS voor de dood van Qassem Soleimani.

Eerste Iraanse diplomaat die terechtstaat wegens terrorisme

Assadi’s proces is gepland op 27 november in Antwerpen. Hij was de derde raadsman in de Iraanse ambassade in Wenen. Volgens Franse bronnen zou hij de leiding hebben gehad over de inlichtingendienst in Zuid-Europa en rechtstreeks hebben gehandeld op bevel van Teheran.

Hij is een van de eerste Iraanse diplomaten die in de Europese Unie terechtstaan ​​op beschuldiging van terrorisme.

Teheran deed de beschuldigingen tegen Assadi altijd af als een “valse vlag” -operatie van de politieke tak van de NCRI, de MEK (Mujaheedin-e Khalq), die zichzelf als een alternatief zien voor de ‘theocratie’ van Iran. Assadi zelf is nooit ingegaan op de beschuldigingen. Ook zijn advocaat weigerde elke commentaar.

“Volgens Assadi Assadolah beseft België niet wat er gaat gebeuren in geval het komt tot een veroordeling”

Reuters kon de notulen inkijken van een ontmoeting die op 12 maart plaats vond tussen Assadi en de Belgische politie. De notulen zouden ook door zijn advocaat als authentiek zijn bevestigd. Daaruit blijkt dat Assadi de grieven van Teheran met betrekking tot de activiteiten van de MEK in het verleden uiteenzette.

Daarop zou hij de Belgische politiediensten indirect hebben gewaarschuwd dat “geheime groepen in Iran en zijn buurlanden zijn proces nauwlettend in de gaten houden”

“Volgens ASSADI Assadolah beseffen we (België, nvdr) niet wat er gaat gebeuren in geval van een ongunstig vonnis”, zo staat in het rapport van de Belgische politie.

Assadi zou volgens REUTERS in elk geval aan de politie gezegd hebben dat “gewapende groepen in Irak, Libanon, Jemen en Syrië, evenals in Iran, bijzondere interesse hebben in de uitkomst van zijn zaak”. Ze zouden ook “vanaf de zijlijn toekijken om te zien of België hen zou steunen of niet”. Of deze uitspraken door de Belgische veiligheidsdiensten als een terreurdreiging worden beschouw is vooralsnog niet duidelijk.

Volgens de advocaat van Assadi is zijn cliënt verkeerd begrepen

Tot nu zou Assadi geweigerd hebben te antwoorden op vragen van de politie welke  organisatie er bij betrokken was.

Gevraagd naar de opmerkingen van Assadi, zei een woordvoerder van het openbaar ministerie: “Dergelijke bedreigingen kunnen voorkomen, maar we nemen altijd de nodige veiligheidsmaatregelen.” De woordvoerder weigerde verder commentaar te geven of te zeggen of inlichtingendiensten op de hoogte waren gebracht van de verklaring van Assadi.

Assadi zei dat hij de verklaring op eigen verzoek aflegde. Hij ontkende dat hij er van tevoren over had gesproken met de Iraanse ambassade. Volgens het verslag zou zijn ontmoeting met de politie 31 minuten hebben geduurd. De ambassade was niet bereikbaar voor commentaar.

De advocaat van Assadi Assadollah, Dimitri de Beco, ziet het anders en ontkent dat zijn cliënt een concrete terreurdreiging zou hebben geuit.

“Het is absoluut geen dreiging met vergelding. Als het al op die manier is begrepen, is het een verkeerde interpretatie”, verklaarde hij aan Reuters. De advocaat zei dat zijn cliënt de betekenis van zijn uitspraken aan de rechtbank zal uitleggen. 

Franse, Duitse en Belgische inlichtingendiensten konden de aanslag op het nippertje vermijden

Teheran beschuldigt Europese staten ervan de MEK, die het als een terroristische organisatie beschouwt, te huisvesten. De organisatie was gestationeerd in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Dat was ten tijde van het regime van de voormalige Iraakse president Saddam Hoessein. Tussen 1997 en 2012 stond ze op de terreurlijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.  toen het werd opgeheven en afgezien van geweld.

Een gecoördineerde operatie van de Franse, Duitse en Belgische inlichtingendiensten kon de aanslag op de NCRI-bijeenkomst vermijden.  

Assadi is tijdens een vakantie in Duitsland gearresteerd en vervolgens overgeleverd aan België. In ons land zouden ook nog twee van zijn vermoedelijke handlangers gearresteerd zijn. Die waren in het bezit van 500 gram TATP, een explosief, en een detonatie-apparaat.

Frankrijk meent dat het Iraanse ministerie van inlichtingen achter het complot zat en wees een Iraanse diplomaat uit. De Europese Unie bevroor inmiddels de activa van een Iraanse inlichtingeneenheid en twee van haar personeelsleden.