Een tiental vrouwen die zich burgerlijke partij stelden tegen Bart De Pauw, zijn van mening dat televisiemaker Bart De Pauw een mediacampagne heeft gelanceerd. Ook oud-Kamervoorzitter en ex-VRT journalist Siegfried Bracke mengde zich op Twitter in het debat. Hij zegt verbaasd te zijn dat de advocaat van de vrouwen die Bart De Pauw hebben aangeklaagd “betaald is door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen”. De Pauw staat naar verwachting midden 2021 terecht voor de correctionele rechtbank wegens digitale overlast en stalking. De Pauw reageerde onlangs via een persbericht en zijn vrouw gaf ook een interview. 

Een tiental vrouwen stelde zich burgerlijke partij, samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Volgens het instituut groeit de frustratie bij de vrouwen, omdat de televisiemaker steeds de aandacht zou opzoeken van de media.

Vandaar een gezamenlijke reactie, klinkt het. “De nieuwste episode in de voortdurende mediacampagne van Bart De Pauw verontrust ons als slachtoffers ten zeerste. Opnieuw lijkt immers aangestuurd te worden op een ‘trial by media’. We stellen met stijgende verbazing vast dat hij er nogmaals voor kiest om zijn pleidooi via de media te voeren in plaats van in alle sereniteit in de rechtbank. Omdat hij daarbij de feiten tracht te minimaliseren tot ‘spelen’ en ‘enkele sms’jes’, ons ‘twijfelachtige getuigen’ noemt en er ook andere flagrante onwaarheden zijn geponeerd, voelen wij ons genoodzaakt hier nu kort op te reageren. Wij willen dat de aanvallen in de media stoppen. Wij roepen op tot een eerlijk proces”, klinkt het.

Siegfried Bracke verbaasd dat “advocaat van de vrouwen die Bart De Pauw hebben aangeklaagd betaald is door het IGVM”

Bart De Pauw zelf had enige tijd terug in de media aangekondigd dat hij en zijn gezin schadevergoeding zouden eisen van de VRT wegens de “karaktermoord”

Vooralsnog blijven de namen van de ‘slachtoffers’ overigens nog een goed bewaard geheim. Zij lieten zich tot hiertoe vooralsnog vertegenwoordigen door hun raadsman.

Oud-Kamervoorzitter en ex-VRT journalist Siegfried Bracke reageert ondertussen op Twitter. Hij is verbaasd dat “de advocaat van de vrouwen die Bart De Pauw hebben aangeklaagd, betaald is door het instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen”