SCEPTR stuurde journalist Jakob Kürüm naar het front in Nagorno-Karabach waar hij de oorlog live volgt. Een dag van interviews en verkenning eindigde in doodsangsten. Zijn gebied werd namelijk plots gebombardeerd. Hij vertelt zijn verhaal.

“Omstreeks 20:30 zijn wij op ons hotel gearriveerd,” vertelt Jakob Kürüm. “We hadden afgesproken om rond 21:00 samen te dineren. Daarom verliet ik de groep en ging ik naar mijn hotelkamer om me wat te verfrissen en om te kleden. Het was een lange dag. Ik was wat aan het dromen, denkende aan de vele interviews dat ik die dag heb kunnen afleggen.”

“Plots hoorde ik iets. Een alarm, een sirene, een kleine gil en het hotel stond op zijn kop. Snel nam ik mijn zak, helm en vest en liep naar de kelder. Mijn collega’s met wie ik rondtrek, kropen ook samen in de kelder. Het werd stil in de kelder, muisstil. Enkel het geluid van de sirene en de hartslagen van de vele mensen rond me bereikten mijn oren. Die stilte werd plots doorbroken door enkele explosies zeer dicht bij ons. We moesten zelfs nog wat lager afdalen en de begeleider verbood het ons om naar boven te gaan.”

Tijdelijke valse vrede voor SCEPTR-journalist Kürüm en collega’s

Het stopte echter niet na één keer. “Natuurlijk was iedereen in shock,” vertelt hij verder. “Als zoiets gebeurt, speelt ergens wel het idee dat alles plots gedaan kan zijn. Maar een uur verstreek en toen de rust en stilte was teruggekeerd, kropen we uit onze schuilplaats. We besloten toch even samen te zitten en een hapje te eten om de dag te bespreken en wat te kalmeren.”

“Maar onze nieuwgevonden vrede werd snel weer verstoord: opnieuw klonk het alarm. Boven het geluid van de sirene klonk de stem van onze begeleider die riep dat we opnieuw naar beneden moesten. Opnieuw kropen we samen in onze kleine ondergrondse ruimte, luisterend naar de explosies aan de oppervlakte terwijl we ons afvroegen of deze keer alles wel zou ineenstorten. Het voelde als een eeuwigheid, maar alles ligt nu achter ons. Iedereen is in orde,” aldus SCEPTR-journalist Jakob Kürüm, enkele kilometers achter het front on Nagorno-Karabach