Ging één van de directeurs van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zijn boekje te buiten? Twee andere directeurs zeggen van wel. Zij vragen daarom zowel twee audits én vragen de beëindiging van het mandaat van David Stevens, directeur van het Algemeen Secretariaat. Een maand terug stuurden zeen klachtenbrief naar het parlement die uitlekte in de pers. “Gelet op de invloedrijke personen die bij beide zaken betrokken zijn, zijn er redenen om aan te nemen dat de heer Stevens dit gedaan heeft om hun een voorkeursbehandeling te geven. Daarbij is hij zijn boekje te buiten gegaan” schrijven de twee. David Stevens zelf schreef ook een brief waarin hij alle beschuldigingen ontkent. Volgende week zal de Kamercommissie Justitie zich achter gesloten deuren over deze kwestie buigen. Dat schrijven Knack en Le Soir donderdag.

De beschuldigingen aan het adres van Stevens zijn in elk geval ernstig. Hij zou, aldus de briefschrijvers, “in minstens twee gevallen een beslissing van het directiecomité niet hebben uitgevoerd, of  hebben gehandeld zonder voorafgaande beslissing van het directiecomité”.

En ook inzake de motivatie van diens handelen halen de twee directeurs hard uit. Hun collega zou dit gedaan hebben om “invloedrijke personen die bij beide zaken betrokken zijn een voorkeursbehandeling” te geven. Over wie die personen zouden zijn is momenteel nog met geen woord gerept. 

Privacywaakhond (GBA) zou niet meer “in alle onafhankelijkheid”  kunnen werken

De zaak ging aan het rollen iets meer dan een maand geleden. Op 9 september schreven Charlotte Dereppe (eerstelijnsdienst) en Alexandra Jaspar (kenniscentrum),  tien pagina’s lange klachtenbrief naar de Kamervoorzitter. Ook alle fractievoorzitters en de leden van de commissie Justitie ontvingen een kopie van de brief.

In die brief stellen ze dat ze zich “ernstige zorgen maken over de situatie waarvan we al 16 maanden getuige zijn”. De beschuldigingen zijn hard, want er staat ook in vermeld dat ze menen dat de privacywaakhond (GBA) niet meer “in alle onafhankelijkheid” zou kunnen werken. Naast hun vraag tot het uitvoeren van externe audits vragen ze ook om directeur David Stevens (algemeen secretariaat) te “onderwerpen aan de procedure voor de beëindiging van zijn mandaat”. Kortweg, ze vragen zijn ontslag.

En de klachten gaan nog even verder. Zo zou Stevens ook deelnemen aan vergaderingen van de Vlaamse Toezichtscommissie en betrokken zijn bij een coronataskforce. De twee zijn van mening dat hij daarmee “de meest elementaire regels inzake behoorlijk bestuur zou ontkennen”. Het tweetal zegt over bewijzen te beschikken van voornoemde beschuldigingen.

David Stevens: “Ik heb er alle vertrouwen in dat het Parlement deze kwestie rustig zal behandelen”

Op 17 september schreef Stevens ook zelf een brief naar het parlement waarin hij alle beschuldigingen formeel ontkent. Volgens BELGA spreekt hij over “vermeende feiten” waar “zelfs geen begin van bewijs van is verstrekt.”

Stevens ontkent de spanningen binnen het Uitvoerend Comité niet. “Zij zullen binnenkort door het Parlement met de nodige vertrouwelijkheid worden behandeld. Daarom denk ik niet dat het gepast is om nu op de verklaringen te reageren. Ik heb er alle vertrouwen in dat het Parlement deze kwestie rustig zal behandelen en passende maatregelen zal nemen om de vrede te herstellen. »

De twee briefschrijvers, Alexandra Jaspar en Charlotte Dereppe, reageerden per e-mail: “We hebben een vertrouwelijke brief naar het parlement gestuurd. We betreuren het dat die is gelekt. We hebben in dit stadium geen commentaar, we zullen dit met de leden van het Parlement spreken.”

In hun gezamenlijke brief verklaren de twee bestuurders echter dat zij in staat zijn “alle documenten ter bevestiging van de ernstige daden” te verstrekken die zij aan de kaak stellen. Alle vijf directeurs van de privacywaakhond GBA zijn nu uitgenodigd voor een hoorzitting in de Kamercommissie Justitie, die op 21 oktober achter gesloten deuren plaats vindt.