Als zelfs de Vlaamse pers zegt dat Trump het debat van donderdag tegen Biden heeft gewonnen, weet je dat die overwinning erg duidelijk moet geweest zijn. Met nog 10 dagen te gaan tot de verkiezingen heeft Biden nog steeds een aanzienlijke voorsprong, maar de motor van zijn campagne sputtert.

Om de chaos van het eerste presidentieel debat te vermijden, hadden de organisatoren gekozen voor een formule waarbij de kandidaten elkaar veel minder in de rede kunnen vallen. De microfoon werd regelmatig uitgezet door presentator Kristen Welker, die achteraf lof kreeg voor haar kundige leiding van het debat.

Biden kan je best laten uitpraten

De oplegde beperkingen waren meer gericht tegen Trump dan Biden, maar speelden uiteindelijk in het voordeel van de eerste. Trump toonde een beheersing waarvan in het eerste debat weinig te merken was. Dat bleek een slechte zaak voor Biden. Al de gehele campagne geeft hij het beeld van een oude man wiens mentale capaciteiten snel afnemen. Het ergste wat je Biden nu kan aandoen is hem laten uitpraten. Een van de symptomen van ouderdomsdementie is het verlies van je gedachtegang terwijl je zelf aan het praten bent. Biden krijgt zijn gedachten nog moeilijk geordend en dat wordt erger naarmate hij uitweidt over een onderwerp. In het eerste debat heeft Trump hem waarschijnlijk menigmaal gered door zijn voortdurende onderbrekingen, die Biden dan telkens kon beantwoorden met een sneer of een snauw.

In het eerste deel van het debat functioneerde Biden normaal, maar naar het einde toe zag je de vermoeidheid en toenemende verwardheid opduiken. Het is heel wat kijkers opgevallen dat hij naar zijn horloge begon te kijken om te zien hoe lang de pijniging nog ging duren.

Om het debat te kunnen voorbereiden, was Biden de laatste dagen niet meer buitengekomen. Af en toe kon zijn tegenstander hem niettemin verleiden om af te wijken van de teksten die hij had ingestudeerd. Dan kreeg hij het moeilijk. Toen Trump vroeg naar zijn plannen voor de olie-industrie, begon Biden te wauwelen. Hij zei dat hij die sector wil zien verdwijnen ten voordele van alternatieve energie. Dat was een flater in een land waar olie voor veel welvaart zorgt. Na het debat probeerde zijn campagneteam de uitspraak af te zwakken.

Leugens

Biden verloor ook het na-debat, toen bleek dat hij verschillende onwaarheden had verkondigd, zoals de bewering dat 50 topfiguren uit de Amerikaanse inlichtingendiensten de gelekte mails van zijn zoon Hunter een Russische fabricatie zouden genoemd hebben (een onjuistheid die ook door de VRT klakkeloos werd overgenomen).

De meest opvallende leugen ging over ‘fracking’. Biden beweerde dat hij nooit een ban op ‘fracking’ had bepleit. Zelfs het bevriende CNN moest toegeven dat dit onjuist was. Biden had Trump uitgedaagd de filmpjes te tonen waarin hij zou stelling genomen hebben tegen ‘fracking’. The Donald liet die open goal uiteraard niet liggen. Biden heeft trouwens een lange voorgeschiedenis van leugens, wat de Vlaamse pers, die nochtans veel bezig is met de onwaarheden van Trump, niet lijkt te weten of te interesseren.

Het verkopen van invloed

De media, die in de VS in meerderheid erg vijandig staan tegenover Trump, doen er ondertussen alles aan om het schandaal rond Hunter Biden uit de pers te houden. De zoon van Biden verdiende 85.000 dollar per maand bij de Oekraïense firma Burisma, zonder dat ooit kon verklaard worden wat hij daarvoor moest doen. Er wordt al lang vermoed dat Hunter Biden eigenlijk aan ‘influence peddling’ deed, i.e. het verkopen van de politieke invloed van zijn vader. Het was bepaald opvallend dat, wanneer een Oekraïense magistraat een corruptieonderzoek begon tegen Burisma, Joe Biden als vicepresident tussenkwam om die magistraat te laten ontslaan.

De beschuldiging werd twee weken geleden een stuk harder gemaakt na het opduiken van een laptop van Hunter Biden. Hunter had die ooit afgegeven ter reparatie en nooit meer opgehaald. Op de laptop is onder andere een mail te vinden waarin Burisma zoon Biden bedankt voor de ontmoeting die hij had geregeld met zijn vader.

Uit een andere mail blijkt dat Hunter Biden ook nog eens 10 miljoen dollar per jaar kreeg van een Chinees bedrijf ‘for introductions alone’ (voor het leggen van contacten). Een cryptisch bericht spreekt over “10 bijgehouden door H voor de grote jongen”. Een voormalige zakenpartner van Hunter, Tony Bobulinski, bevestigt dat met “de grote jongen” Joe Biden wordt bedoeld.

In het debat van donderdag deed Biden alles af als een Russisch complot, maar daar is geen enkele aanwijzing voor, bevestigt John Ratcliffe, het hoofd van de inlichtingendiensten. Het merkwaardige is dat vader en zoon Biden zelfs niet ontkennen dat het wel degelijk de laptop van Hunter is en dat de mails echt zijn.

De laatste rechte lijn wordt zwaar

Dat deze zaak nog niet geëxplodeerd is heeft te maken met een manifeste weigering van de meeste Amerikaanse media om op de zaak in te gaan. De aversie tegen Trump blijkt een stuk groter dan het journalistieke plichtsgevoel. Twitter en Facebook censureerden zelfs alle berichten die verwezen naar de onthullingen van de New York Post. Die struisvogelpolitiek is er niet in geslaagd het verhaal te doen verdwijnen. Het blijft voortdurend opduiken, uiteraard met steun van het kamp Trump. De vraag is of de media de omerta rond de beschuldigingen tot 3 november kunnen volhouden.

En dan is er ook nog Amy Comey Barrett. De kandidaat van Trump voor het Hooggerechtshof doorstond met glans het spervuur van Democratische aanvallen tijdens de hoorzittingen in de Senaat. Zij zal waarschijnlijk nog voor de verkiezingen aangesteld worden, wat Trump niet in stilte zal laten voorbijgaan.

Biden heeft nog altijd een troef achter de hand: geld. Hij spendeerde reeds veel meer in de campagne dan Trump en zal dat zeker ook doen in de laatste week. Trumps budget was zeer krap geworden, maar zijn overwinning in het laatste debat deed toch nog eens een dikke 20 miljoen euro aan sponsorgeld in zijn campagnekas belanden.

Joe Biden heeft nog steeds een duidelijk voorsprong in de peilingen, maar moet zich nu nog naar de eindmeet slepen. Het is de vraag hoe zwaar het zwakke debat, de beschuldigingen van corruptie en zijn falende mentale vermogens nog in de laatste tien dagen op zijn campagne zullen wegen. De kans bestaat dat hij de race wint, maar ze niet lang overleeft. Dan wordt Kamala Harris president van de Verenigde Staten.

1 REACTIE

  1. Vandaag vertelde Joe Biden dat zijn tegenkandidaat George Bush is. Jill probeerde hem terug op het juiste spoor te krijgen.
    Joe Biden maakt de ene blunder na de andere. Zegt ook openlijk dat hij samen met Obama er in geslaagd is “the most extensive and inclusive VOTER FRAUD organization” in history te organiseren.
    En dat is de enige mogelijkheid voor Joe om president te worden, massale verkiezingsfraude.