De Franse president Emmanuel Macron wil komen tot “een islam die in vrede kan leven met de republiek”. Hij kondigde aan dat hij “de islam in Frankrijk wil bevrijden van buitenlandse invloeden”. Daartoe kondigde de president een reeks strikte maatregelen aan die onderdeel zijn van een wetsvoorstel dat op 9 december wordt voorgesteld. Frankrijk wil onder meer dat imams in Frankrijk  opgeleid worden. Er komt schoolplicht voor kinderen vanaf drie jaar. En de president wil dat de regering centraal kan bijsturen wanneer lokale besturen “onaanvaardbare toegevingen” zouden doen aan islamisten. Dat schrijft De Standaard.

Door een einde te maken aan de buitenlandse opleiding van imams wil hij de controle versterken op de externe financiële geldstromen. Zo wil de Franse president het radicalisme bestrijden. Zijn regering is van plan om voor de aangekondigde maatregelen samen te werken met de Franse moslimorganisatie  ‘verlichte islam‘.

Macron had het in zijn aankondiging over “het islamistische separatisme aan te vallen, net als diens plannen tegen de samenleving”. Maar hij waarschuwde tegelijkertijd om “niet  in de valstrik te trappen van het amalgaam van polemisten en extremisten die alle moslims willen stigmatiseren”.

Beperking lokale autonomie “als lokale autoriteiten onaanvaardbare toegevingen doen aan islamisten”

Macron kondigde ook een uitbreiding aan van het verbod op het dragen van religieuze symbolen. Zo wil hij ook werknemers in privébedrijven die diensten leveren aan het publiek zo’n verbod opleggen. De president wil ook dat de Franse regering kan optreden “als lokale autoriteiten onaanvaardbare toegevingen doen aan islamisten”. Als voorbeeld haalde hij “religieuze menu’s of gescheiden toegang tot zwembaden” aan.

Behoudens uitzonderingen om medische redenen zullen kinderen vanaf 3 jaar verplicht op de kleuterschool worden verwacht. De president deelde mee dat regelmatig scholen ontdekt zijn “waar gebeden wordt tijdens de lesuren en waar leerkrachten een nikab dragen”. Dat kan dus binnenkort niet meer voor Macron: “Scholen moeten burgers opleiden, geen gelovigen”, benadrukte hij.

Het lijkt erop dat de recente gebeurtenissen in Frankrijk de president geïnspireerd hebben tot doortastende maatregelen. Zo is recent in Parijs nog een aanslag gepleegd door een radicale moslim die de kantoren van Charlie Hebdo in brand wilde steken. Daarbij raakten twee mensen zwaar gewond. 

Wie overheidssubsidies vraagt moet via contract de waarden van de republiek onderschrijven

Macron zei ook nog te beseffen “dat hij een van de meest radicale beslissingen nam sinds de wetten van 1882 en die wetten over gemengd onderwijs uit 1969”. Hij noemde die beslissing noodzakelijk. In Frankrijk volgen meer dan 50.000 kinderen thuisonderwijs. Dat aantal neemt volgens Macron ook jaarlijks toe.

Als sluitstuk van de reeks maatregelen zullen organisaties die overheidssubsidies aanvragen een contract met de Franse overheid moeten sluiten, “waarmee ze zich achter de waarden van de republiek scharen”.