Deze namiddag komt het Overlegcomité samen om de aanpak van Covid-19 te bespreken. Dan zal ook de coronabarometer goedgekeurd worden. Deze zal naar verwachting meteen niveau 4 aangeven, wat een verstrenging van de maatregelen inhoudt.

De coronabarometer zou aanvankelijk met kleurcodes werken, maar men schakelt nu over op een systeem met fases of niveaus. Niveau één betekent een laag risico en niveau vier een groot risico. Per niveau worden de maatregelen strenger.

Hoewel de barometer toelaat om onderscheid te maken tussen provincies, wordt naar verwachting alsnog één niveau voor het gehele Belgische grondgebied afgekondigd onder het mom van duidelijkheid. Regio’s die het goed doen en een lager risico hebben, zoals Limburg, zullen vandaag dus toch dezelfde strenge maatregelen opgelegd krijgen als de rest van het land.

Wat beslist het overlegcomité?

Welke maatregelen liggen vandaag op tafel? Er zal vrijwel zeker een verplichting van telewerk komen. Er wordt ook gedacht aan een verkleining van de hoeveelheid nauwe sociale contacten, tot één persoon. Een bijkomende maatregel die de ronde doet is een avond- of nachtklok, zoals die vandaag al in sommige provincies en regio’s van kracht is.

Mogelijk wordt er vandaag een gelijkschakeling van de regels voor de horeca, waar momenteel andere regels gelden voor cafés en restaurants, aangekondigd. Of het om een algehele sluiting, dan wel een vroeger sluitingsuur, dan wel minder mensen aan één tafel gaat, zal het overleg uitwijzen.

1 REACTIE