Europarlementsleden Geert Bourgeois (N-VA) en Johan Van Overtveldt (N-VA) kijken kritisch naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid waarover dinsdag zal gestemd worden. De N-VA-leden vinden het niet kunnen dat er nog steeds geen documenten en teksten beschikbaar zijn. En vinden dat de besprekingen ook bijzonder ontransparant verlopen.

De N-VA-delegatie in het Europees parlement reageren ontstemd over de gang van zaken in verband met de stemming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het Europese GLB moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Het moet ook streven naar landbouwproducten tegen redelijke prijzen voor consumenten, en een behoorlijk inkomen voor landbouwers.

Johan Van Overtveldt vraagt voor meer ‘sérieux en transparantie’. “Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is nog steeds goed voor een derde van het EU-budget, dit gaat dus over een groot dossier en over veel geld”, klinkt het. “Daar zou je niet lichtzinnig mogen over beslissen. Na twee jaar onderhandelen worden deze week door de traditionele partijen in achterkamers deals gesloten die het landbouwbeleid van de komende zeven jaar zullen bepalen.”

(Lees verder onder de tweet)

“Dit is eigenlijk een aanfluiting van deugdelijk bestuur”, gaat hij verder. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat deze traditionele partijen, dwars van alle beloftes over de nood aan een hervormd en toekomstgericht GLB, maximaal het status-quo willen behouden door zoveel mogelijk subsidies te kunnen geven met zo weinig mogelijk voorwaarden, en mogelijk ook nog een nefaste impact op biodiversiteit en klimaat.”

“We bewijzen de landbouwers in Vlaanderen hier ook geen dienst mee”

Ook Geert Bourgeois vreest voor de impact op Vlaanderen. “We bewijzen de landbouwers in Vlaanderen hier ook geen dienst mee”, zegt hij. “Tot nu toe heeft het Europees landbouwbeleid voornamelijk geleid tot massale schaalvergroting, met nefaste gevolgen voor kleine Vlaamse landbouwbedrijven.”

“Dit nieuwe GLB moest een instrument zijn om te zorgen voor een economische omslag, een toekomstgerichte landbouw met een rendabel bedrijfsmodel, waarbij landbouw een natuurlijke partner is in de strijd tegen de klimaatverandering”, vervolgt hij. “Met wat nu voorligt zullen we er niet geraken.  Kleine ondernemingen die meerwaarde bieden worden niet gestimuleerd en de plannen hypothekeren een landbouw op maat van het Vlaamse landschap.” 

1 REACTIE

  1. Wanneer je leest dat de koningin van het UK een van de grootste subsidiesponzen is, nu was, van de EG- landbouwbetoelaging, zelfs omdat ze bepaalde eigendommen laat/liet braak liggen ( waarvoor er ook EG- subsidies waren en nog zijn voorzien) maar aldus een leuk jachtgebied creëerde, want op “braakliggende terreinen waarop geen landbouw wordt verricht mag nog wel worden gejaagd! En het mens is niet de enige die de belastingbetaler doet/deed opdraven voor zaken die geen enkel maatschappelijk voordeel genereren. Ik vraag me af wat er na de brexit zal gebeuren met dergelijke toestanden. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat hier, binnen die EG zonder de Britten er ook geen “adellijke” of andere grootgrondbezitters ook zuigen aan de melkkoe. Die van langsom magerder wordt.