De topambtenaar van de FOD kon gisteren niet antwoorden op vragen van federale parlementsleden over de vernietiging van een grote voorraad  van 22 miljoen mondmaskers. Daartoe besliste Maggie De Block (Open Vld) in 2018 omwille van budgettaire redenen zei ze in Pano. Controle van de mondmaskers op hun kwaliteit zou nochtans uitgewezen hebben dat ze kwalitatief best bruikbaar waren. En dus hadden die goed van pas gekomen bij het begin van de coronacrisis. Maar volgens Sciensano waren ze niet meer bruikbaar.  Zij gingen er van uit dat die na zoveel jaar toch niet meer zouden werken. Pano liet het controleren en bewees het tegendeel. Kathleen Depoorter (N-VA) lid van de bijzondere commissie dringt er vooral op aan dat door de commissie opgevraagde documenten aan het FAGG ter beschikking zouden worden gesteld.

De Pano-reportage zorgde in heel Vlaanderen voor opschudding en ook op sociale media was de uitzending onderwerp van discussie. In het federaal parlement vrijdagochtend Paul Pardon aan de tand gevoeld zijn. Hij is als ambtenaar betrokken bij de vernietiging van die maskers.  

Wie gehoopt had dat de parlementsleden opheldering zouden krijgen over de vernietiging van de mondmaskers, keerde al snel terug van een kale reis. Pardon gaf aan niet op korte termijn te zullen kunnen antwoorden op vragen van de parlementsleden en haalde daarvoor vooral  gebrek aan tijd als reden aan.

Barbara Creemers (Groen) wil liever debat achter gesloten deuren

Wanneer diverse kamerleden uit de oppositie hier kritiek op leveren, kwam de commissievoorzitter Robby De Caluwe (Open Vld) en partijgenoot van de belaagde oud-minister van Volksgezondheid De Block tussen. Opmerkelijk: ook Groen-Kamerlid Barbara Creemers, lid van de Vivaldi-meerderheid zag de discussie liever achter gesloten deuren: “Dat het niet openbaar is en ‘de show’ dus minder kijkers zal hebben omdat het niet op het internet is dat zal voor extra rust zorgen”.

Paul Pardon legde uit waarom hij niet kan antwoorden: “Ik heb al bijna een gewetensprobleem, door nu te antwoorden op vragen... Daar waar ik weet dat ik eigenlijk met andere zaken moet bezig zijn. Dat wil dus zeggen… in de komende weken zult u van mij geen antwoorden krijgen.” 

Kathleen Depoorter: “Het FAGG moet de documenten die we hebben opgevraagd zo snel mogelijk aanleveren”

Gevraagd naar een reactie toont N-VA Kamerlid Kathleen Depoorter begrip voor de houding van Paul Pardon. “Er is inderdaad een crisis te beheersen, patiënten hebben voorrang op deze commissie. En ik snap dat er door Dr. Pardon enig opzoekingswerk nodig is om op een aantal vragen te antwoorden. Wel verwacht ik hem terug om op die vragen alsnog te antwoorden.” 

Waar Depoorter minder begrip voor heeft is dat er nog geen reactie kwam van het FAGG op een vraag van de commissie om documenten op te vragen. Een brief is verstuurd vanuit de commissie maar die bleef vooralsnog onbeantwoord, aldus Depoorter: “Dat lijkt eerder op vertragingsmanoeuvres. Waar we documenten hebben opgevraagd die we niet krijgen zal de commissievoorzitter dit ter sprake moeten brengen op de conferentie van fractievoorzitters. Dan zal de omschakeling naar een onderzoekscommissie niet langer kunnen uitgesteld worden”.

Depoorter betreurt ook de manier waarop de beslissing tot vernietiging van de mondmaskers tot stand kwam. “Maar de cruciaalste vergissing van De Block is dat ze de vernietigde stock nooit heeft laten vervangen. Ook zonde dat in de hele crisis zo veel dingen zijn fout gelopen omwille van gebrek aan crisismanagement” 

Depoorter verwijst naar de 500.000 mondmaskers bestemd voor de Vlaamse Regering, die nog steeds niet vrijgegeven zijn. “Maar ik ben de voorbije maanden door diverse leveranciers gecontacteerd, die me allemaal zeggen dat hun maskers wél in onze buurlanden mogen verkocht worden, maar niet in België”, besluit ze. 

N-VA en Vlaams Belang vroegen overigens beiden al enige tijd terug die omschakeling naar een volwaardige parlementaire onderzoekscommissie. Donderdag tijdens een tussenkomst drong ook Kamerlid Jean-Marie Dedecker aan op een parlementaire onderzoekscommissie. Maar de Vivaldi-partijen gaan vooralsnog niet in op die vragen van de oppositie.