Mensenhandel los je niet op door de uitkeringen van migranten te verhogen.” Dat zegt Dries Van Langenhove (VB) in een reactie op een bericht van Unia, Myria en de ‘Anti-Poverty, Precariousness and Social Exclusion Service’. In een rapport aan de VN klagen de drie organisaties aan dat België niet genoeg doet voor de mensenrechten. De VN evalueren de bescherming van de mensenrechten in de lidstaten om de vijf jaar. Deze drie organisaties bezorgden donderdag alvast hun kritische beoordeling van het Belgische beleid aan de VN, zo meldt BELGA

De drie instellingen zeggen wel blij te zijn met de inspanningen die sinds de laatste universele periodieke evaluatie vijf jaar geleden zijn geleverd door ons land. Desalniettemin zijn Myria, Unia en de Anti-Poverty Service van mening dat België veel beter kan.

Een van de goede punten is de recente lancering van de eerste stappen van een nationaal actieplan tegen racisme . Ook de vermindering van het aantal mensen geïnterneerd in gevangenissen zonder de juiste psychiatrische zorg krijgt goede punten.

Anderzijds stipt het rapport aan dat sommige beloftes door ons land niet zijn nagekomen. “België (…) heeft onvoldoende maatregelen genomen om mensenhandel te bestrijden. De meeste sociale uitkeringen liggen nog steeds onder de armoederisicogrens. Ze zijn niet verhoogd om een inkomen te garanderen dat een waardig leven vergemakkelijkt”, klagen de drie organisaties aan. 

“Online haatzaaiende taal blijft veel slachtoffers maken”, aldus UNIA

“Online haatzaaiende taal blijft veel slachtoffers maken. Ook het recht op huisvesting is nog steeds niet gegarandeerd voor de hele bevolking,” zei Patrick Charlier, directeur van Unia.

Directeur Koen Dewulf, van het federaal migratiecentrum (Myria), wijst op de moeilijkheid voor illegalen om klacht in te dienen bij de politiediensten. Vooral als ze zelf het slachtoffer zijn van geweld of criminaliteit. Ze zijn volgens Myria vaak te bang om naar de politie te gaan. Uit angst dat die hen zouden arresteren of het land uitzetten.

Ten slotte beveelt het verslag nog aan “de gevolgen van het beheer van de Covid-19-crisis voor de verschillende grondrechten te beoordelen en deze negatieve gevolgen in overleg met het maatschappelijk middenveld te corrigeren”. De drie instellingen hebben hun rapport naar de VN gestuurd. In april 2021 zal de VN de bescherming van de mensenrechten in België evalueren.

Van Langenhove (VB): “Te open uitkeringen vormen een magneet voor mensensmokkel en illegale migratie”

Volgens VB-Kamerlid Dries Van Langenhove  heeft ons land “geen nood aan supranationale, wereldvreemde instellingen om onze burgerrechten op te volgen, en al zeker niet van de vaak autoritaire landen die die organisaties mee besturen en gewoon gebruiken om zichzelf te legitimeren.”

Het VB-Kamerlid gaat wel akkoord met de conclusie dat België tot nu toe te weinig rond mensenhandel heeft gedaan. “Maar dit los je op door hard op te treden en mensensmokkelbendes uit te roken en op te rollen”, stelt hij, niet door de uitkeringen voor migranten omhoog te trekken, integendeel.

Van Langenhove vindt bovendien dat de sociale zekerheid afgeschermd moet worden van nieuwkomers tot ze zich afdoende hebben ingewerkt”. Hij benadrukt dat “te open uitkeringen net een magneet voor mensensmokkel en illegale migratie” vormen.