In Mechelen is er felle kritiek op het optreden van Burgemeester Vandersmissen nadat deze twee weken terug besliste tot de administratieve sluiting van volkscafé “De Zwaan” voor 48 uur. Officieel gebeurde dat omwille van het niet-naleven van de coronamaatregelen en de sluiting vond plaats vlak voor de Horeca lockdown zou plaatsvinden. Volgens oppositiefractieleiders Marc Hendrickx (N-VA) en Frank Creyelman (VB) ging de burgemeester mogelijk zijn boekje te buiten.  Enkele aanwezige stadsarbeiders, die er buiten hun werktijd aanwezig waren keken aan tegen de zwaarst mogelijke tuchtrechtelijke sanctie: ontslag. Ook de uitbaatster van Café De Zwaan reageerde verbolgen: “Veel erger dan die 48 uur sluiting is dat ik voor heel Vlaanderen door het slijk ben gehaald.”

In de Mechelse wijk Galgenberg is er heel wat opschudding ontstaan na de sluiting van buurtcafé De Zwaan. Twee weken geleden liet waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld) dat Mechels café, in de buurt van het slachthuis 48 uur sluiten na een inbreuk op de coronamaatregelen. Ook voor een aantal stadsarbeiders liep het feest slecht af. Zij kregen hun ontslag. 

Café De Zwaan blijkt ‘de betere volkskroeg’ en staat in de wijk Galgenberg bekend als, een traditioneel Vlaams-nationalistisch bastion. De uitbaters organiseren op het plein voor het café regelmatig evenementen die zowel mensen van binnen als buiten de wijk en zelfs van buiten Mechelen aantrekken. Ook voor enkele arbeiders van de stad Mechelen is het een plaats waar men al eens van een pauze komt genieten.

“Getuigenissen tonen aan dat coronaregels op geen enkel moment zijn nageleefd, noch door de uitbater noch door de bezoekers”

Volgens onze informatie speelden de feiten zich af buiten het café, enkele dagen voor de regering besliste tot sluiting van de horeca. Eén van de regelmatige stamgasten mocht er van de uitbaters een verjaardagsfeestje voor zijn zoon houden. Dat zou plaatsvinden, buiten het café, in de reeds aanwezige tenten op het plein.

In open lucht en “mits het volgen van de coronaregels” zagen de uitbaters van De Zwaan daar niet meteen kwaad in. Toen het verjaardagsgeschenk voor de jarige is binnengereden liep het echter uit de hand. Dat is ons door meerdere bronnen bevestigd.

Gedurende enkele momenten is de aandacht verslapt. Iets wat overigens ook de aanwezigen zelf erkennen. Iemand maakte een filmpje en dat kwam in het bezit van burgemeester Alexander Vandersmissen. Die zag meteen zijn kans schoon en kondigde al sancties aan via zijn sociale mediakanalen.

“Getuigenissen tonen aan dat de geldende coronaregels er op geen enkel moment werden nageleefd, noch door de uitbater noch door de tientallen bezoekers”, verklaarde Vandersmissen in een persmededeling die later is uitgestuurd en verspreid via sociale media.

Tiffany Verbond was op het moment van het bericht nog gewoon aan het werk in haar café en vernam het nieuws van één van haar klanten. Ze nam zelf contact met de politie en het kabinet van de burgemeester, “maar daar wisten ze nog van niks”, zegt ze daags nadien in de media. “Pas tussen 18 en 19 uur is de politie hier geweest om mij de sluiting mede te delen. Op geen enkel ogenblik ben ik gehoord.” bevestigt ze. Ze voelt zich voor heel Vlaanderen te kijk gezet en tilt daar zwaar aan.

Marc Hendrickx (N-VA): “Zware tuchtrechtelijke sanctie voor feiten die gebeurden in hun privétijd en waar ze niet allemaal bij betrokken waren”

Maar de zaak krijgt nog een politiek staartje. Twee oppositieraadsleden halen vandaag fel uit naar burgemeester Vandersmissen omdat die daarbij mogelijk zijn boekje te buiten zou gegaan zijn. De overhaaste communicatie, nog vooraleer die was betekend aan de uitbaters was niet alleen pijnlijk voor de betrokkene, maar vormt volgens N-VA-fractieleider en advocaat Marc Hendrickx mogelijk ook “een procedurefout die de stad heel wat geld kan kosten”.   

“Wat in deze opviel is dat de burgemeester onmiddellijk zeer expliciet communiceerde via zijn sociale media en dit nog voor de beslissing tot een sluiting van 48 uur aan de uitbaters was meegedeeld,” stelt Hendrickx.  

Dat ook een aantal stadsarbeiders betrokken waren zou een doorn in het oog van het stadsbestuur geweest zijn: “Bovendien bleken onder de geverbaliseerde feestvierders een groot aantal ambtenaren van de stad aanwezig te zijn. Die mensen krijgen nu een zware tuchtrechtelijke sanctie. Ook al gebeurden de feiten in hun privétijd en waren ze niet allemaal betrokken bij de ‘vijf minuten’ inbreuk.”

Een aantal stadsarbeiders die ontslagen zijn zou intussen ook effectief een juridische procedure zijn opgestart tegen de stad. Dat zegt N-VA fractieleider Hendrickx, die de burgemeester er maandagavond op de gemeenteraad over zal aan de tand voelen: “Er is door een aantal (ondertussen ex-) personeelsleden een gerechtelijke procedure tegen de stad ingediend. Het is immers zeker mogelijk dat de stad in de rechtbank ongelijk haalt en er dus riante schadevergoedingen moeten worden betaald. Die zullen worden betaald door de Mechelse belastingbetaler.”

Frank Creyelman (VB): “Gewone stadsarbeiders moeten nu het gelag betalen van een interne ruzie binnen Open Vld”

Volgens fractieleider van Vlaams Belang, Frank Creyelman zit er meer achter: “De ambtenaren, waarvan de meesten werken in de uitvoerende diensten, zijn destijds voornamelijk aangenomen door schepen Koen Anciaux (VLD/Stadslijst). Het is een publiek geheim dat Anciaux zeer graag zijn carrière had afgesloten als opvolger van burgemeester Somers. De stadslijst koos evenwel voor Alexander Vandersmissen omdat die een minder rechts profiel heeft dan Anciaux. Anciaux kreeg als troostprijs een zitje op het kabinet van Somers, maar de wrevel daarrond blijft binnen de VLD sluimeren in die zin dat Alexander Vandersmissen nu de mensen van Anciaux de duvel wil aandoen. Gewone stadsarbeiders moeten nu het gelag betalen van een interne ruzie binnen Open Vld.”

Bij sommige oppositieleden ontstaat in elk geval de indruk dat het café geviseerd is omdat een groot gedeelte van het publiek bestaat uit rechtse kiezers. Ze verwijten de burgemeester twee maten en twee gewichten te hanteren.

“Bij de betoging van zondag 13 september, zowel als in de naweeën van de Vlaams Belangmanifestatie op de Heizel, is in Mechelen de politiek van twee maten en twee gewichten duidelijk geworden,” meent Frank Creyelman.

“Terwijl Black Lives Matter op kosten van de stad Mechelen een promotiecampagne kreeg (cfr. De zogenaamde ‘voetjes’), krijgen Vlamingen een boete en een bezoek aan de cel cadeau,” besluit hij.

Geen reactie bij kabinet burgemeester Vandersmissen (Open Vld)

Schepen Koen Anciaux (Open Vld) reageert verrast op de aantijgingen van Frank Creyelman (VB): “Ik begrijp dat niet goed. Ik heb die mensen nooit aangenomen. Noch een schepen, noch een burgemeester nemen in Mechelen personeel aan. Het is de Algemeen Directeur die daarvoor bevoegd is. Er is helemaal geen discussie binnen Open Vld. Ik weet niet waar mijnheer Creyelman dat verhaal haalt of waarom hij mij daarin betrekt. Het klopt in elk geval niet met de realiteit. Buiten het feit dat het niet klopt kan ik daar verder niet op reageren.”

Van een interne ruzie bij Open Vld is volgens schepen Anciaux dus geen sprake. Wat betreft de sluiting van het café en de eventuele ontslagen zegt Anciaux niet op de hoogte te zijn. “Dat is de bevoegdheid van burgemeester Alexander Vandersmissen,” klinkt het.

SCEPTR polste, zoals gesuggereerd door schepen Anciaux, ook bij de Mechelse burgemeester naar een reactie. Ondanks herhaaldelijke pogingen om Open Vld-burgemeester Vandersmissen of om leden van zijn kabinet te contacteren, bleven onze mails en telefoontjes vooralsnog onbeantwoord. 

Wellicht komt er meer duidelijkheid vanavond. Dan antwoordt burgemeester Alexander Vandersmissen in de gemeenteraad van Mechelen op de vragen van raadslid Marc Hendrickx.