Jean-Claude Marcourt (PS), voorzitter van het Waals parlement, vindt dat het tijd is “om het Belgische model te heroverwegen”. Hij zei ook dat de Belgische staat “kampt met een aangeboren afwijking, namelijk dat ze niet federaal geboren is”. Dat meldt Het Laatste Nieuws. 

Marcourt deed deze opmerkelijke uitspraken tijdens een toespraak wegens het 40-jarig bestaan van het parlement. Opmerkelijk was de sterk regionalistische ondertoon die Marcourt daarbij hanteerde. Zo had hij het over de “lange en trage mars van Wallonië richting federalisme” en over de “noodzaak om het Belgische model te heroverwegen”.

“We zitten nu aan zes staatshervormingen en de staat is grondwettelijk federaal geworden. Stap voor stap zijn de gewesten de pijlers van de Belgische Staat geworden. Hun bevoegdheden zijn gegroeid en alles wijst erop dat die beweging zich zal voortzetten”, zo stelt de PS-politicus.

Marcourt zegt dat een “discussie over een zevende of achtste staatshervorming van ondergeschikt belang is”. Hij pleitte ervoor om “het Belgische model te heroverwegen, zonder dat men zich in een verdoken kampplaats verschuilt en zonder hevige aanvallen”

“Wallonië moet werken, durven, uitvinden. En zich ertoe verbinden de bevolking alle middelen te geven om waardig en vrij te leven”, besloot de parlementsvoorzitter.

Ook vorig jaar had Marcourt er nog voor gepleit dat “Wallonië zijn lot in eigen handen moet krijgen”.