Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) onderzoekt de zaak van een erkende Syrische vluchteling die ervan beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden gepleegd te hebben namens de Syrische regering. Dat schrijft De Morgen.

Hossin A. kwam in 2016 via gezinshereniging naar België. Zijn vrouw was een jaar eerder door ons land erkend als vluchteling. Onderzoek van De Morgen deed echter uitschijnen dat hij zich schuldig gemaakt zou hebben aan geweld en ontvoeringen tegen Syrische betogers. Hij wordt ervan verdacht nog altijd voor de Syrische geheime dienst te werken.

Hossin A. werd niet ondervraagd omdat hij via gezinshereniging naar België kwam

Omdat hij via gezinshereniging naar België kwam werd Hossin A. niet ondervraagd door de bevoegde diensten. Zijn vrouw werd wel geïnterviewd, maar er wordt op gewezen dat dit gebeurde tijdens het hoogtepunt van de asielcrisis, wanneer er tienduizenden dossiers verwerkt moesten worden.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) onderzoekt de zaak en vroeg onder meer bij Staatsveiligheid informatie op. “Indien blijkt dat de man inderdaad een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid in België, is het mogelijk hem zijn verblijfsrecht te ontnemen”, zegt zijn woordvoerster tegen De Morgen.