Burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) van de Antwerpse gemeente Rijkevorsel wil excuses van Vlaams Minister Bart Somers. In een discussie met Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (VB) over coronabesmettingen had Somers met de vinger gewezen naar de Antwerpse gemeenten Rijkevorsel, Merksplas en Schilde. Hij wees erop dat het niet in de grootsteden Antwerpen en Mechelen is maar wel in die gemeenten waar “de besmettinsgraad” veel hoger is dan bijvoorbeeld in Willebroek. Ook de burgemeester van Schilde Dirk Bauwens (N-VA)  sluit zich aan bij zijn collega van Rijkevorsel en noemt de vergelijking van Somers “veel te kort door de bocht”. Formele excuses komen er niet. Wel nuanceert Somers zijn reactie en benadrukt dat die “niet bedoeld was als verwijt”.  

Burgemeester Dorien Cuylaerts betreurt vooral de toon die minister Somers hanteerde: “Ik vind het jammer dat hij onze gemeente via deze weg in een slecht daglicht wenst te zetten”. Ze vraagt zich af of Somers “nu ook een filmpje met excuses zal plaatsen”

Eerder deze week maakte Somers zich boos omdat Sam Van Rooy refereerde naar de problematiek van een taalbarrière bij allochtone gemeenschappen om de  maatregelen over het coronavirus te communiceren. 

Somers argumenteerde dat het in de provincie Antwerpen niet de steden Mechelen of Antwerpen zijn waar de besmettingsgraden het hoogst zijn: “Dat is in Rijkevorsel en Merksplas vandaag. En in Schilde, waar het gemiddelde inkomen en de samenstelling van de bevolking fundamenteel anders is dan in Willebroek. Wel daar ligt de besmettingsgraad hoger dan in Willebroek. Dus stop met dat te proberen, want u doet dat permanent om groepen in de hoek te duwen.”

Dirk Bauwens: “Mogelijk is er stigmatisering van groepen, maar dan hetzelfde doen met bepaalde gemeentes, dat is kort door de bocht” 

“In onze residentiële gemeente met 20.000 inwoners hebben we nu 63 besmettingen”, reageert burgemeester van Schilde Dirk Bauwens. Hij beklemtoont dat cijfers relatief zijn en dat het gaat om een beperkt probleem: “Die vergelijking gaat  echt niet op. Mogelijk worden bepaalde groepen gestigmatiseerd, maar om dan nadien hetzelfde te doen en verschillende gemeentes te noemen, met inwoners die een wat hoger dan gemiddeld inkomen hebben dan de rest van Vlaanderen. Dat lijkt me heel kort door de bocht.” 

“Ik kan de minister volgen”, zegt Dorien Cuylaerts, “wanneer hij het heeft over de cijfers per 100.000 inwoners. Maar ze wijst erop dat Rijkevorsel een kleine gemeente is met iets meer dan 12.000 inwoners. “En dan dien je naar de absolute cijfers te kijken en krijgen we een heel ander verhaal.” De burgemeester benadrukt “zeker niet te willen minimaliseren”, maar vindt wel dat “alles wat uit de context is getrokken”. 

Cuylaerts verduidelijkt dat ook in Rijkevorsel verschillende gemeenschappen samenleven:  “De minister neemt graag het woord groepen in de mond. Uiteraard kan een groep niet besmet raken. De minister gaat er van uit dat in landelijke gemeenten geen of bijna geen groepen zijn. Ook dat is niet correct. In onze gemeente leven we ook samen met verschillende gemeenschappen.”

“Tot slot vind ik het zeer spijtig dat een minister bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden, waarvan je zou denken dat hij de lokale besturen moet begeleiden en ondersteunen, een kleine gemeente zomaar negatief in de kijker zet, aan de schandpaal nagelt. En dit enkel en alleen om zijn punt te maken.” 

De minister wou duidelijk maken dat het virus overal zit, ook in steden en gemeenten waar minder mensen met migratieroots wonen”

Vlaams Minister Bart Somers laat via zijn woordvoerder weten dat hij “de lokale besturen ziet als zijn eerste partners”. Hij spreekt ook waardering uit “voor de inspanningen van onder meer de burgemeesters om dit virus te bestrijden, ook die van Rijkevorsel, Merksplas en alle anderen”.

“De argumentatie was niet bedoeld als verwijt,” stelt de woordvoeder: “De minister wou aan een parlementslid duidelijk te maken dat het virus overal zit. Ook in steden en gemeenten waar er minder mensen met migratieroots wonen. We moeten individuen wijzen op hun verantwoordelijkheden, maar geen groepen stigmatiseren.”

nvdr: wie de tussenkomst en de volledige discussie wil herbekijken kan dat door HIER te klikken; debat start vanaf 02:19:00.

1 REACTIE