In het VTM Nieuws van zondagmiddag kondigde Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan dat “het volledig hoger onderwijs” binnenkort naar code oranje overschakelt. Weyts zei ook dat het secundair onderwijs wellicht snel zou volgen. Enige uitzondering op de regel zijn de eerstejaars. Die mogen als enigen toch naar de les blijven gaan. Mogelijk komen er verstrengde maatregelen rond het dragen van mondmaskers op school.

Voor de universiteiten is intussen een akkoord bereikt over een minimum aan verstrengde maatregelen, die gelden voor iedereen. Dat houdt een bezetting van één op vijf in de aula’s van de universiteiten in en 20 procent op de campus in hogescholen. Enige uitzondering hierop zijn de eerstejaars.

“Ook met het secundair onderwijs zullen we overschakelen naar code oranje, daarvoor zitten we samen. Maar voor mij is het essentieel dat de scholen openblijven en dat we niet overschakelen naar online onderwijs”, zegt de minister.

Ook strengere maatregelen binnen de schoolmuren liggen ter bespreking. Zo denkt men onder meer aan het dragen van mondmaskers op school.

De eerstejaars mogen als enigen naar de les blijven gaan.  Volgens Weyts gebeurt dat omdat zij “een kwetsbare doelgroep in deze crisis zijn”, die beschermd moet worden. Voor hen zal men de capaciteit slechts beperken tot één op twee.

Universiteiten en hogescholen behouden uiteraard de volle vrijheid zelf te beslissen tot strengere maatregelen. Weyts blijft zo vasthouden aan zijn intentie om de scholen zo veel mogelijk open te houden.