Het eigengereide optreden van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, bij het aanstellen van ministers in de nieuwe federale regering, wordt hem niet in dank afgenomen binnen zijn partij. VRT NWS maakt gewag van “grote problemen”.

Zo was er de mislukte poging om voormalig minister van Landbouw, Zelfstandigen en Middenstand Denis Ducarme (MR) naar de Waalse regering te doen verhuizen. Daardoor zouden er te weinig vrouwen in die regering zitten – iets wat wettelijk bepaald is. In de plaats daarvan werd hij MR-fractieleider in de Kamer. Ducarme roept zelf op tot kalmte in het licht van de strubbelingen binnen de MR.

“Grote problemen” binnen MR door keuzes Bouchez

Ook opvallend was de beslissing om Mathieu Michel – broer van – staatssecretaris te maken. Tot voor kort was hij provincieraadsvoorzitter van Waals-Brabant.

Verschillende media maken gewag van grote onvrede binnen de Franstalige liberalen. VRT NWS maakt op basis van partijbronnen gewag van “grote problemen”, “respectloosheid”, “een zware fout”, “een gebrek aan professionalisme” en een partij die “een belabberd figuur” slaat.