Georges-Louis Bouchez (MR) heeft op Twitter zijn excuses aangeboden voor de regeringsvorming. Die liep enkele keren mis, onder andere door de acties en keuzes van Bouchez volgens de MR. Daarnaast kreeg hij kritiek over de manier waarop hij de ministerposten van MR had verdeeld, zoals hoe hij Dennis Ducarme had behandeld ten voordele van Mathieu Michel. Dat meldt onder andere HLN. Zijn positie kwam zelfs even onder druk te staan, maar hij behield uiteindelijk een soort van het vertrouwen. Hij mag verder doen, maar onder toezicht van 11 ‘babysitters’

“De laatste dagen zijn erg moeilijk geweest voor de MR. Die moeilijkheden waren het gevolg van beslissingen die ik heb genomen rond de verdeling van onze verantwoordelijkheden. Daarvoor wil ik vandaag graag mijn excuses aanbieden aan onze verkozenen, onze leden en onze sympathisanten”, zegt hij in een videoboodschap. De kritiek binnen de MR op Bouchez was groot. Zelfs kopstukken als Wilmès spaarden hem niet. “Er moet een einde komen aan het despotisme, het nepotisme en de praktijken die aan een maffiaclan doen denken”,