In een opiniestuk dat Theo Francken (40) publiceert op zijn website reageert het N-VA Kamerlid op de veroordeling van België door het Europees Hof omwille van het terugsturen van een Soedanese asielzoeker in 2017. Francken was toen staatssecretaris voor asiel en migratie. Hij verhoogt daarmee de politieke druk op Sammy Mahdi (CD&V) die bij zijn aantreden een fors beleid heeft aangekondigd. “Als staatssecretaris Mahdi ook maar één letter meent van zijn ronkende verklaringen dat hij de terugkeer van illegalen wil bevorderen, als hij de komende jaren ook maar iets wil doen aan de aanhoudende overlastplaag van de transitmigranten, dan is het een absolute must voor de regering om hier helemaal tot het gaatje te gaan,” klinkt het bij Francken.

In de zomer van 2017 bevonden zich honderden illegalen aan het Maximiliaanpark. Ze teisteren ook de buurt rond het Noordstation, onze treinstations, snelwegparkings en het havengebied van Zeebrugge. Aangezien de eindbestemming Groot-Brittannië is vraagt geen van hen asiel aan in België. Nochtans, dat hadden ze kunnen doen want vlak tegenover het Maximiliaan park bevindt zich het Belgische asielloket

De druk van Brusselse burgemeesters en van de politieke opinie kwam zo bij de federale regering te liggen. “Ik schiet in actie en start, in samenspraak met de voltallige federale regering (!), een terugkeeroperatie naar Soedan. De Dienst Vreemdelingenzaken coördineert,” schrijft Francken daar nu over. Hij kwam toen zwaar onder vuur te liggen van de linkerzijde. Toch behield Francken de steun van N-VA-voorzitter Bart De Wever en van premier Charles Michel

Onder impuls van de extreemlinkse PVDA-advocate Selma Benkhelifa (Progress Lawyers Network) volgt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straastburg de logica en stelt  dat België in 2017 de mensenrechten heeft geschonden door een illegale migrant uit Soedan terug te sturen.

Theo Francken: “Géén bewijs dat de man in Soedan gefolterd is”

De Soedanees die illegaal België binnenkwam had al meerdere Bevelen om het Grondgebied te Verlaten gekregen. Pas nadat hij in een gesloten centrum voor repatriëring terechtkwam, vroeg hij asiel aan. Omdat hij die aanvraag zelf terug had ingetrokken kreeg hij een uitwijzingsbevel waartegen hij niét in beroep ging. “Na het verstrijken van de beroepstermijn wordt hij door mijn diensten op een vliegtuig naar Khartoum gezet. In volledige overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving”, stelt Francken.

Volgens Francken zitten in het dossier geen bewijzen waaruit zou blijken dat de man in Soedan gefolterd zou zijn. Toch veroordeelde het Europees Hof in Straatsburg België wegens ‘schending van het verbod op foltering’, vervat in artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De uitspraak van het Europees Hof gebeurde volgens Francken “louter omwille van intern procedurele redenen in België, en dus niet omwille van enige werkelijke schending”

Francken noemt het een “wereldvreemd arrest” en merkt op dat het arrest niet definitief is. België heeft nog drie maanden de tijd om een heroverweging aan te vragen. De Grote Kamer van het Hof zal de zaak dan opnieuw behandelen. 

“Linkse ngo’s en het extreemlinkse Progress Lawyers Network wilde onze grenzen verleggen naar ambassades”

De ex-staatssecretaris wil dat de federale regering in beroep gaat tegen de uitspraak. Hij dringt ook aan dat de federale regering zo veel mogelijk steun zoekt bij andere Europese landen.

“Het is enkel zo dat ikzelf de overwinning kon behalen in de belangrijke visumzaak, waarbij linkse ngo’s en het extreemlinkse Progress Lawyers Network onze asielgrenzen wilden verleggen naar onze ambassades. Het is ook zo dat de Spaanse regering haar strenge grensbeleid in haar Afrikaanse enclaves Ceuta en Melilla succesvol heeft kunnen verdedigen. Een andere keuze heeft Mahdi niet,” besluit Francken.