Het Europees Parlement wil dat de Europese Unie een nóg strengere klimaatdoelstelling aanneemt, namelijk een vermindering van broeikasgassen met 60 procent tegen 2030 ten opzichte van 1990.

De Europese Unie belooft tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Als onderdeel van die doelstelling wil de EU de uitstoot van broeikasgassen momenteel met 40 procent terugdringen tegen 2030, ten opzichte van 1990. Niet ambitieus genoeg, vond de nieuwe Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen. Zij stelde onlangs voor om de broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent terug te dringen.

Europees Parlement wil vermindering van 60 procent tegen 2030

Het Europees Parlement deed daar deze week nog een schepje bovenop, door een vermindering van 60 procent te eisen tegen 2030. Anders is klimaatneutraliteit in 2050 onhaalbaar, luidt het argument. Het voorstel werd met een grote meerderheid – 392 stemmen voor, 161 stemmen tegen en 142 onthoudingen – aanvaard.

Daarnaast wil het Europees Parlement dat een onafhankelijke wetenschappelijke raad wordt opgericht om Brussel te adviseren over het klimaatbeleid, een ‘koolstofbegroting’ en dat alle subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025 worden afgeschaft.

Nu moeten Commissie, Parlement en de 27 EU-lidstaten het eens worden over een finale doelstelling. Hiervoor zal naar verwachting unanimiteit tussen de lidstaten gezocht worden. Dit wil zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat de wensdroom van het Parlement waarheid wordt, aangezien veel lidstaten – zoals Polen en Tsjechië – een veel bescheidener doelstelling willen.

1 REACTIE