De Europese ministers voor Klimaat hebben een gedeeltelijk akkoord bereikt afgelopen vrijdag in Luxemburg. De EU wil namelijk de Unie volledig klimaatneutraal maken tegen 2050 en dit (gedeeltelijk) akkoord zou de eerste stap moeten zijn om dat waar te maken. De moeilijkste kwesties worden op de schoot van de staatshoofden en regeringsleiders geworpen die in december een hogere uitstootreductiedoelstelling moeten vastleggen voor 2030. Dat meldt onder andere HLN.

Het akkoord is gebouwd op een aantal principes, regels en werkafspraken die de weg naar klimaatneutraliteit moeten omkaderen. Waar het men niet eens kon over worden, is nu de verantwoordelijkheid van de nationale leiders. Nu moet België in december reductiedoelstellingen voor 2030 bepalen. Tegen 2050 zou de EU dan volledig klimaatneutraal moeten zijn met een tussentijds doel voor 2040. De EU mag de vooruitgang in de lidstaten ook meten om zo die tussentijdse doelstellingen beter vast te kunnen leggen. Volgens vicevoorzitter Frans Timmermans zal het Europese parlement de tussentijdse doelstellingen zeker goedkeuren wanneer die op tafel belanden.

De doelstellingen hebben vooral een impact op landen zoals Polen. Polen is namelijk nog erg afhankelijk van steenkoolcentrales, wat dus niet meer zal mogen. De doelstellingen impliceren dus sterke en aangrijpende economische hervormingen in verschillende Europese landen. Die landen zoals Polen steunen het voorstel daarom ook niet. Daarnaast wil de EU tegen 2030 30% van de zee en 30% van het Europese landoppervlakte beschermd gebied maken.