Voormalig minister van Landbouw, Zelfstandigen en Middenstand Denis Ducarme (MR) zal dan toch niet naar de Waalse regering verhuizen. De reden? Er zouden door de verhuis te weinig vrouwen in de Waalse regering-Di Rupo overblijven. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Normaal gezien zou voormalig federaal minister van Landbouw, Zelfstandigen en Middenstand Denis Ducarme (MR) verhuizen in de Waalse regering, waar hij bevoegd zou worden worden voor Ambtenarenzaken, Toerisme en Verkeersveiligheid. In de plaats darvan wordt hij MR-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Nu geraakt bekend dat die verhuis niet doorgaat. De Waalse wetgeving schrijft immers voor dat de Waalse regering voor minstens een derde uit vrouwen moet bestaan. Door de komst van Ducarme zou Waals minister Valérie De Bue (MR) fractieleider worden in het parlement van de Franse gemeenschap, waardoor er te weinig vrouwen zouden overblijven in de Waalse regering.

1 REACTIE

  1. Wat al jaren geleden werd gezegd wordt hiermee bevestigd : er moeten meer vrouwen in de politiek. Of dat nu geschikte zijn of niet. Uiteraard is een verstandige vrouw een betere keus dan een domme man. Maar of iemand aanstellen op basis van zijn of haar geslacht aangewezen is in het belang van de burger is zeer de vraag. Ondertussen hebben we al talloze vrouwen de politieke revue zien passeren. Van Tatcher over Cresson, Merkel en Von der Leyen, en alhier Laurette en Joëlle, en nu ook al Almachi en Katthabi en consoorten. We konden inmiddels kennismaken met het genie van deze opportunistes. Men heeft ons, decennia geleden willen wijsmaken dat met meer vrouwen in de politiek er meer “hart” zou inkomen. Ik heb de indruk dat er meer “hard” is bijgekomen. En venijn.