Van een gunstige, dus vroegere, pensioenregeling voor zware beroepen is in het regeerakkoord-De Croo geen sprake meer. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. Het betekent evenwel niet dat er geen uiteindelijke regeling komt, maar vooral dat een besluit daarover op de lange baan wordt geschoven.

Hoewel de regering-Michel I besloot om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar, werd ondertussen gezocht naar een gunstige regeling voor de zogenaamde ‘zware beroepen’. Uiteindelijk kwam er geen akkoord, aangezien vakbonden en werkgevers het niet eens geraakten. Bovendien waren Open Vld en N-VA destijds weinig enthousiast over de onderhandelingen, toen bleek dat de vakbonden het begrip ‘zwaar beroep’ wel heel ruim opvatten.

Geen sprake van vroeger pensioen voor zware beroepen in regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord is geen sprake van een regeling voor de zware beroepen. Het is vooralsnog onduidelijk of er dan wel een regeling komt en wat deze precies moet inhouden. Groenen en socialisten hopen er alsnog iets uit de bus komt. Volgend jaar wil de nieuwe regering een pensioenhervorming op poten zetten, mogelijk zou daarbij een oplossing uit de bus komen.

De pensioenhervorming is één van de vele onderwerpen waarin de Vivaldi-coalitiepartners – met name liberalen en socialisten – lijnrecht tegenover elkaar staan en waarbij een uiteindelijk oplossing op de lange baan wordt geschoven.