Matthias De Caluwe, voorzitter van Horeca Vlaanderen wil meer uitleg en vooral concrete cijfers over de mogelijke rol die cafés en horeca spelen bij de overdracht van het virus.  Dat zei hij vrijdagavond in een gesprek met SCEPTR. Sinds vrijdag dienen alle cafés in Vlaanderen opnieuw om 23 uur de deuren te sluiten. Dat zorgt niet alleen voor teleurstelling bij de klanten, maar brengt opnieuw de café-uitbaters in ernstige problemen. Eerder in het parlement moest minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke toegeven dat concrete cijfers ontbraken. De Caluwe kijkt nu vooral naar de federale regering. De Vlaamse Regering heeft immers al bijzonder veel maatregelen genomen.

Met uitzondering van bepaalde extreme situaties zoals die zich donderdag avond voordeden in Leuven, zou uit onder meer statistische informatie uit Nederland blijken dat cafés en restaurants niet de belangrijkste bron van coronabesmettingen zijn. Dat meldden de Belgische brouwers in een schrijven van 7 oktober. Dat was ook Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) opgevallen. De N-VA’er tweette er vrijdagavond meteen over en plaatste een screenshot van dat bericht van de Belgische brouwers waarin naar die cijfers verwezen wordt. Hij vroeg Frank Vandenbroucke dan ook even mee te lezen. De Caluwe vindt in elk geval dat beslissingen moeten gebaseerd zijn op concreet cijfer materiaal. “Meten is weten”, zegt hij.  

“Uit officiële statistieken blijkt dat in Nederland slechts 3% van de besmettingen in de horeca plaatsvinden, ten opzichte van 53% thuis, 15,5% bij familie en 7,8% op het werk”

(lees verder onder deze tweet)

De Caluwe: “De Vlaamse Regering heeft al heel wat goede maatregelen genomen”

Niet alleen de Belgische brouwers, maar ook de café-eigenaars en hun klanten reageerden teleurgesteld op de beslissing van de Brusselse regering om cafés gedurende één volledige maand te sluiten. Maar ook het herinvoeren van een sluitingsuur om 23 uur voor cafés, terwijl restaurants tot 1 uur mogen openblijven, stoot op onbegrip in de sector. 

Horeca Vlaanderen riep eerder al op om financiële begeleidende maatregelen te voorzien. Maar vroeg concreet ook cijfers waarop die maatregelen gebaseerd zijn. Vlaams Minister-president Jambon liet verstaan dat de Vlaamse Regering weinig ruimte heeft om bovenop alle reeds genomen maatregelen nog eens een financiële duit in het zakje te doen. 

“De Vlaamse Regering heeft al heel wat goede maatregelen genomen”, zegt De Caluwe. Hij verwijst onder meer naar de hinderpremie bij de start, de compensatiepremie voor wie niet onder hinderpremie viel. En recent ook nog op 7 augustus naar een beschermingsmechanisme voor de hotels, cateraars en feestzalen.

“Maar dit is een nieuwe situatie. Als het federaal niveau dan zo’n beslissing neemt, dan denk ik dat je ook eens moet nadenken wat er nog kan. Eigenlijk is dit opnieuw een stap terug zetten nadat je al bijzonder veel hebt gedaan”, reageert de voorzitter van Horeca Vlaanderen.

“We hebben zeer goed samengewerkt met de Vlaamse Regering tijdens de crisis. Die hébben al gigantische inspanningen gedaan voor onze sector. En dit is hier natuurlijk een federale beslissing. Dan denk ik dat het ook logisch is dat wanneer je omwille van de volksgezondheid maatregelen neemt die mensen economisch treffen, je op een verantwoorde manier die mensen kan ondersteunen.”

De Caluwe: “Reactie van Vandenbroucke was voor ons “een harde noot om te kraken”

Hij dringt aan op maatregelen die onderbouwd zijn met cijfers: “Ik heb in elk geval oprecht die cijfers opgevraagd, en liefst nog per regio. In Augustus kon dat blijkbaar wel voor Antwerpen. Anders zouden er ook geen verstrengde provinciale maatregelen zijn afgekondigd.”

Hij vraagt zich ook af of het wel noodzakeljk is om steeds algemene maatregelen te  nemen, dan wel of dit niet beter per regio gebeurt.

“Toen ik het antwoord van minister Frank Vandenbroucke (sp.a) in de Kamer hoorde moet ik zeggen dat dat niet alleen voor ons, maar voor onze volledige achterban een harde noot om te kraken was. Dat kwam heel hard aan” , legt De Caluwe uit.

“Ik denk in het algemeen dat het rapporteren van cijfers toch fundamenteel is om uw beleid op te baseren. Meten is weten”, besluit De Caluwe. 

“Ik herinner me dat begin september het agentschap zorg en gezondheid Vlaanderen nog verklaard heeft dat er amper besmettingen waren via horeca. Ook op 26 september is dat nog bevestigd door regeringsleden. Nu deze beslissing, dat is vreemd. We hebben nu ook de komende week overleg. Hier moet toch een oplossing voor komen.”

“Maar ik vind dat je toch als overheid in staat moet kunnen zijn om cijfers te geven. Er moet toch een vorm van rapportage bestaan? Het lijkt me dus verstandig om op korte termijn die rapportages bekend te maken voor ons land. Dat moet mogelijk zijn, ook per regio. Waar vinden de besmettingen plaats en dan kan je ook meer “gerichte” maatregelen nemen.”