Politicoloog Dave Sinardet zegt dat de invoering van een avondklok, een plan dat momenteel op het overlegcomité wordt besproken, niet grondwettelijk is. “Zo’n maatregel kan altijd aangevochten worden”, zegt hij op HLN.be.

Het overlegcomité van de verschillende regeringen zit sinds 14 uur samen om nieuwe, scherpere maatregelen te nemen die de coronapandemie moeten aanpakken. Eén van die voorstellen is om, net als in Frankrijk, een avondklok in te voeren. Bij onze zuiderburen werd die avondklok ingesteld om 21 uur. “Een avondklok of een nachtklok is een drastisch middel en betekent ook een serieuze inperking van de individuele vrijheden en grondrechten”, meent Sinardet. “In Antwerpen werd de avondklok eerder al ingevoerd en kreeg daar veel kritiek. Het is ook niet grondwettelijk en kan dus aangevochten worden. Het is niet evident om dit door te voeren.”

Volgens Sinardet zitten de federale en de Vlaamse overheid ook niet op dezelfde golflengte wat de aankomende maatregelen in de horeca betreft. “Er is daarover onenigheid”, zegt hij. “De federale regering wil de horeca graag sluiten, zoals dat in Nederland is gebeurd. De Vlaamse regering is daar minder voor te vinden. Zij wil de horeca graag openhouden. Vlaanderen wil de economie laten herleven en de mensen aan het werk houden.”

Het overlegcomité communiceert later vandaag over de nieuwe maatregelen. Naast een avondklok behoort ook een complete sluiting van de horeca tot de mogelijkheden. Eerste minister Alexander De Croo wil dat de strengere aanpak vooral duidelijk en eenvoudig moet zijn. De regering is ook niet van plan de scholen te sluiten.