In het ‘Boek 2020’ over de sociale zekerheid schrijft het Rekenhof dat de coronacrisis al zeker een gat van 14 miljard euro heeft geslagen in de begroting. De cijfers zijn van midden augustus. Wat vermoedt dat deze nu nog hoger liggen. Toen kostte het virus de sociale zekerheid al bijna acht miljard euro. Daarbovenop ook nog eens ongeveer zes miljard aan economische verliezen.

Ieder jaar onderzoekt het Rekenhof de budgettaire en financiële toestand van de sociale zekerheid van het jaar daarvoor. Maar dit jaar wordt er ook plaatsgemaakt voor de inpakt van de coronacrisis. Het verlies van 7,8 miljard in de sociale zekerheid komt voornamelijk door de steunmaatregelen die gegeven werden voor zelfstandigen en werknemers wiens job niet meer uitgeoefend kon worden. De 6,2 miljard is voor al te wijten aan de vertraging van de economische activiteit.

Ook het Rekenhof zelf beseft dat dit nog maar de cijfers van augustus zijn en het dus nog onduidelijk is wat de exacte economische schade van het coronavirus tot nu toe is. En welke deze nog zal brengen. Opmerkelijk is dat het begrotingstekort aan het begin van de coronacrisis al op ruim 14 miljard werd geschat. Half juli werd het al boven de 50 miljard geschat. Het volledige begrotingstekort ligt momenteel dus op historische hoogtes. Een stevige uitdaging voor de nieuwe regering.