België bevindt zich in de kopgroep van landen met oversterfte tijdens de eerste coronagolf. In een groep van eenentwintig bestudeerde landen lag de oversterfte tijdens de eerste golf van het coronavirus het hoogst in Spanje (+38 procent) en Engeland en Wales (+37 procent). Maar ook België behoorde tot de kopgroep. In ons land vielen van midden februari tot en met mei 27 procent meer doden dan zonder COVID-19 het geval zou zijn geweest. Dat staat, aldus BELGA, in een studie die verscheen in het tijdschrift Nature Medicine.

In de studie brengt men de oversterfte in kaart – inclusief alle oorzaken, niet alleen COVID-19 – in negentien Europese landen, Australië en Nieuw-Zeeland. In al die landen samen stierven er volgens de auteurs “ongeveer 206.000 mensen (106.000 mannen en 100.000 vrouwen) meer dan er gestorven zouden zijn als de coronapandemie niet had plaatsgevonden”.

“Dit aantal is gelijkaardig aan het aantal doden door longkanker in die landen in een heel jaar, en het ligt meer dan dubbel zo hoog als het aantal overlijdens door diabetes of borstkanker in een heel jaar”, zo staat in de studie.

In Zweden piekte de oversterfte niet zoals in andere landen met een lockdown, ze hield er wel langer aan

In percentage uitgedrukt is er voor de bestudeerde landen samen sprake van een oversterfte van 18 procent. De studie plaatst ook nog Italië en Schotland in de kopgroep waartoe ook België behoort, met een oversterfte van telkens 28 procent. Frankrijk, Nederland en ook Zweden zijn net daaronder geplaatst.

In Zweden, dat niet tot een lockdown overging, is er toch sprake van een oversterfte van 22 procent. De auteurs wijzen erop dat de oversterfte in dat land niet piekte zoals in veel andere landen die een lockdown instelden, maar wel langer aanhield.

In een reeks andere landen werd er dan weer geen significante oversterfte vastgesteld in de bestudeerde periode: Bulgarije, Nieuw-Zeeland, Slovakije, Australië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Noorwegen, Denemarken en Finland.

Van de extra overlijdens zijn er 167.000 rechtstreeks gelinkt aan het coronavirus. Andere mensen kwamen om bijvoorbeeld omdat de toegang tot andere zorg moeilijker werd, maar ook door sociale of economische gevolgen.

Een studie die begin deze week werd gepubliceerd in Journal of the American Medical Association, stelde dat voor elke twee Amerikanen van wie de dood aan COVID-19 werd toegewezen, er ook een derde Amerikaan rechtstreeks of onrechtstreeks overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Aan de andere kant zijn ook doden vermeden omdat er minder verkeer op de baan was en omdat de luchtkwaliteit verbeterde.