Rollen er binnenkort koppen bij de openbare omroep VRT? Wie  het auditrapport er op naslaat kan bijna niet anders dan tot die conclusie komen. “Wat in dat rapport staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel en al zeker niet bij een publieke omroep die deels gefinancierd wordt met het geld van de Vlamingen”, zo schreef de nieuwe VRT-CEO Frederik Delaplace in een e-mail aan het VRT-personeel. Zo meldt De Tijd.

Audit Vlaanderen onderzocht na een slaande ruzie aan de top van de VRT tussen toenmalig CEO Paul Lembrechts en directeur media Peter Claes mogelijke onregelmatigheden in het directiecollege. Zowel Claes als Lembrechts zijn intussen ontslagen.

In het rapport is sprake van normvervaging en van onregelmatigheden bij overheidsopdrachten. Er zou een “cultuurprobleem” bestaan in het omspringen met de wet op de overheidsopdrachten waarbij men aanbestedingsregels soms nogal losjes zou interpreteren.  

Volgens de krant De Tijd heeft men het in politieke kringen over “een cultuur van vriendjespolitiek en ‘ons kent ons'”.  Het zou niet meteen gaan om corruptie, of financieel ernstige zaken, maar om de bedrijfscultuur. De nieuwe VRT-CEO erkent dat het rapport “de indruk geeft van een ontoereikende organisatiebeheersing en onvoldoende integriteitsbesef bij bepaalde medewerkers”.

Insiders menen dat de CEO het auditrapport zal aangrijpen om “de stal uit te mesten”.

Dat Delaplace hierover een interne mail richt aan het personeel lijkt alvast een voorbode van zijn intenties om de koe bij de horens te vatten. “Een opeenstapeling van kleine en grote misstappen creëert het beeld van een organisatie die niet altijd integer is of was in haar handelen”, schrijft hij. 

Mogelijk volgt ook nog een gerechtelijk vervolg op de audit. In elk geval is het document overgemaakt aan het gerecht. Dat zal onderzoeken of er eventueel ook strafbare feiten zijn gepleegd.

CEO Frederik Delaplace waarschuwt intussen voor een “nultolerantie” voor iedereen die de regels niet respecteert. Vrijdag raakte ook bekend dat ex-VRT-programmamaker en presentator Bart De Pauw de openbare omroep in gebreke stelt. Hij eist een schadevergoeding van 10 miljoen euro. Insiders gaan ervan uit dat de CEO het auditrapport zal aangrijpen om “de stal uit te mesten”

Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle (CD&V) laat intussen weten al CEO Delaplace te hebben gecontacteerd. “Als openbare omroep heeft de VRT een voorbeeldfunctie in het naleven van alle regels. Vanuit de VRT verzekert men dat de controle op het correct naleven van regels en deontologie met onmiddellijke ingang wordt verstrengd.”