Ook de CD&V leden keurden woensdagavond, als laatste van de zeven ‘Vivaldi’-partijen, de regeringsdeelname goed. 73.9% van de CD&V leden stemden voor. Het partijcongres dat omstreeks acht uur startte liep behoorlijk uit omdat er ook intern protest was tegen regeringsdeelname. Onder meer Kamerlid Hendrik Bogaert had voor het congres nog aangekondigd dat hij tegen het akkoord zou stemmen.

Ook een aantal CD&V-burgemeesters waren niet zo tevreden met de toetreding tot een regering zonder Vlaamse meerderheid. Te meer daar CD&V-voorzitter Joachim Coens daar lange tijd had aan vastgehouden. 

Bij aanvang van het CD&V congres, dat plaatsvond in de Elisabethzaal in Antwerpen, werden alle CD&V-leden verwelkomd door actievoerders van zowel Vlaams Belang als van Jong N-VA. Vlaams Belang voerde er actie in het gezelschap van nationaal voorzitter Tom Van Grieken die hem voor het congres begon nog eens confronteerde met diverse uitspraken die CD&V’ers hadden gedaan. SCEPTR was erbij toen CD&V-voorzitter Coens arriveerde en zorgde voor onderstaande exclusieve beelden.

Beelden: SCEPTR
(Lees verder onder het filmpje)

Postjes of principes: “You can’t have it all”

De CD&V-voorzitter bleef er stoïcijns kalm bij en zei tegen de actievoerders dat ze “de Vlamingen met hart en ziel zullen verdedigen” in de regering. Wanneer hij echter voorbij een man wandelt die een bordje draagt met als opschrift “Postjes of principes”, kijkt hij even opzij, wandelt vervolgens verder, terwijl hij zich laat zich ontvallen: “You can’t have it all”.

Maar ook diverse militanten van de Jong N-VA studentenafdeling, getooid met Vlaamse leeuwenvlaggen, stonden er de CD&V leden op te wachten en gaven pamfletten af.  

Op die manier trachtten de Vlaamse oppositiepartijen in elk geval nog tot op de laatste minuut ‘twijfelende’ CD&V-leden te overtuigen om tegen de regeringsdeelname te stemmen. In welke mate de acties nog mensen deden twijfelen is uiteraard niet te zeggen. Wel bleek na afloop dat één op vier van de CD&V leden niet achter het ‘Vivaldi’-regeerakkoord staat. 

De cijfers van die stemming illustreren dat de CD&V niet enkel de oppositie of de publieke opinie, maar vooral ook een significant deel van de eigen basis zal moeten overtuiging. Een uitdaging dus voor de partij en haar voorzitter voor de komende regeerperiode. 

1 REACTIE