Minister Matthias Diependaele (N-VA) reageert furieus op het nieuws dat de Brusselse Regering een stadstol wil invoeren. Volgens de Vlaamse minister van Financiën, zal dat vooral de 80.000 Vlaamse autopendelaars geld kosten. “Een leerkracht die in Brussel les gaat geven, mag zo al snel honderd euro per maand betalen,”, reageert hij. De N-VA-minister wijst er op dat Brussel sinds de Zesde Staatshervorming een half miljard extra heeft bijgekregen. “En nu willen ze een half miljard euro extra uit de zakken van de Vlaamse pendelaars kloppen”, reageert hij boos. VB-fractieleider Chris Janssens kondigde aan een belangenconflict te zullen inroepen, zodra de beslissing formeel is genomen.

Ook wij berichtten vanochtend al over de details van de belasting die uitgelekt waren in de krant De Tijd

Daaruit bleek dat iedereen die met de wagen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenrijdt in de spitsuren een belasting van 1 euro zou moeten betalen. Wie met een zware en vervuilende wagen rijdt, zou tot 6 EUR moeten betalen. 

Maar dat is niet alles. Vlamingen die Brussel binnenrijden zouden ook nog eens een kilometerbelasting moeten betalen. Die zou 18 cent tijdens de spitsuren bedragen en de helft daarvan in de daluren. Enkel in de weekends en ‘s avonds zou de belasting wegvallen.

Het systeem heeft de naam ‘SmartMove’ meegekregen, wat in het Engels ‘slimme beweging’ betekent. Maar voor de Brusselse regering lijkt het eerder een ‘slimme zet’ te zijn. Brussel kan met het geld dat het ophaalt uit de Belastingen van bezoekers een belastingverlaging doorvoeren voor Brusselaars. Die zouden énkel een kilometervergoeding betalen. 

Maar Vlaams minister van financiën Diependaele rekende voor dat dat de Vlaming die dagelijks naar Brussel moet alvast enkele honderden euro’s per jaar extra zal kosten.

Het kabinet onderzoekt nu welke mogelijke stappen te nemen zijn. Juridische of parlementaire stappen, zoals het inroepen van een belangenconflict zijn nog niet aan de orde. Er is immers nog géén formele beslissing genomen. Maar Diependaele blijft vastberaden: “Dit kan niet”.

Vlaams Belang spreekt van een “gecoördineerde uitmelkactie gericht tegen Vlaanderen”

“Vlaanderen onderhoudt al jaren gedwee het Brusselse Gewest, met een jaarlijkse transfer van meer dan 1,5 miljard euro, klaagt Vlaams Parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang) aan. “En in ruil krijgen we dit deloyaal pestgedrag dat vooral de pendelende Vlaming zal treffen – ter waarde van nog eens een half miljard extra? Dit gaan we niet zomaar laten begaan. Dit getuigt van een verregaande wereldvreemdheid en een tomeloze arrogantie.”

VB-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens kondigde al aan de procedure van het belangenconflict klaar te hebben. De partij zal dit inroepen zodra het ontwerp rond de stadstol wordt ingediend in het Brussels Parlement: “De Brusselaars krijgen een compensatie – lagere belastingen op autobezit, terwijl de Vlamingen een extra belasting krijgen. Onaanvaardbaar.”

Diependaele wijst er tenslotte nog op dat Vlaanderen als enige in België reeds werk maakte van de  vergroening van de autofiscaliteit. De Vlaamse regering deelde vorige week nog pas mee dat ze de belasting op nieuwe wagens aan de nieuwe Europese richtlijn heeft aangepast. Voor 70 procent van de wagens zal die belasting goedkoper uitvallen. Voor de 30 procent meest vervuilende wagens zal die fors meer kosten.

Concreet kan het voor een Vlaming met een oudere niet milieuvriendelijke wagen dus een kostelijke grap worden. Zowel de Vlaamse belasting kan dan stijgen én indien men er Brussel mee binnen wil rijden valt hij meteen in het hoogste tarief.