De Brailleliga, de stichting voor blinden en slechtzienden, zal vanaf volgend jaar 250.000 euro subsidies verliezen. Sinds 2017, na aanpassing van het participatiedecreet, dreigde deze subsidie al verloren te gaan. Dit jaar diende de liga opnieuw een aanvraag in, maar kreeg hierop een negatief antwoord. 

De Brailleliga zal tegen het einde van het jaar geen subsidies meer ontvangen van de Vlaamse overheid. Ze krijgen nog tot het einde van 2020 een overgangssubsidie maar zullen het daarna zonder moeten doen. De liga reageert verontwaardigd. Door dit subsidieverlies zullen ze vooral hun culturele activiteiten stop moeten zetten. “De argumentatie klinkt dat we meer als zorgorganisatie gezien worden in plaats van sociaal-culturele organisatie, terwijl een deel van ons werk wel socio-cultureel is”, zegt Noëlla Jardin van de Brailleliga in Het Laatste Nieuws. “Bovendien zijn we niet de enige zorgorganisatie die zo uit de boot valt.”

Er wordt vanuit de liga vooral naar het kabinet van Jan Jambon (N-VA) gekeken. Maar Jambon vertelt dat deze beslissing niet van hem komt. Hij verzekert dat de keuze is gemaakt door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze maakte de beslissing aan de hand van twaalf vastgelegde beoordelingselementen. “De Brailleliga werd ook reeds ontvangen op het kabinet en dat werd hen ook duidelijk gemaakt”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jambon. “Daarnaast werden zij ook aangeraden contact op te nemen met de bevoegde minister van Welzijn om te kijken of er binnen het Welzijnskader andere subsidiëringsmogelijkheden zijn.”

Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang) reageert furieus op twitter. De Vlaamse regering #vlareg (N-VA, Open VLD en CD&V) samengevat: +250.000 euro subsidie voor laptops voor inburgerende vreemdelingen en allochtonen. -250.000 euro subsidie voor onze blinden en slechtzienden”, schrijft hij.

https://twitter.com/SamvanRooy1/status/1319608381922037765