Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakte vanavond bekend dat àlle scholen in Vlaanderen momenteel open blijven.  Weyts beslist dus om de scholen in ‘code geel’ te behouden. Vakbond ACOD Onderwijs noemt dat een onverantwoorde keuze: “Gezien de huidige coronasituatie, is dit onmogelijk uit te leggen”. De beide onderwijskoepels én de vakbond VSOA tonen dan weer begrip voor de beslissing van de minister. Enkel voor het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs is vandaag al formeel beslist om code oranje in te roepen. Dat schrijft Het Nieuwsblad

Met het oog op de heropening van de Vlaamse scholen na de zomervakantie is eind juni door minister Weyts het onderwijsplan aangekondigd. Om een en ander in goede banen te leiden is een systeem met kleurcodes ontwikkeld. Wanneer het coronavirus sterk in de samenleving zou circuleren, dan zou de kleurcode veranderen van geel naar oranje of rood. In dat systeem zouden de tweede en derde graad van het middelbaar alternerend naar de les kunnen.

Hoewel het coronavirus inmiddels fel doorzet, blijft Weyts vasthouden aan code geel. Weyts noemde recent nog “de school als één van de veiligste plekken voor kinderen”. Hij baseert zich daarvoor op de cijfers van de CLB’s. Het aantal besmettingen in de scholen, mag dan al beperkt zijn, een volledig klaar zicht op die cijfers heeft men vooralsnog niet. 

SCEPTR wou informeren bij SCIENSANO, maar daar liet een woordvoerder ons weten dat cijfers over de precieze locatie van de besmettingen alvast niet bij hen beschikbaar zijn: “Dat is een regionale materie, dus voor Vlaanderen zit die informatie bij het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid”. En ook voor Brussel en Wallonië zitten die gegevens verspreid. Mogelijk is de recent aangestelde coronacommissaris, Pedro Facon, in de mogelijkheid om die data te verzamelen en te consolideren. 

Toch diverse scholen die noodgedwongen sluiten wegens corona

Ondanks de berichten over de beheersbaarheid van het aantal besmettingen in de Vlaamse scholen zijn er de voorbije week opnieuw een aantal besmettingen vastgesteld. Daarbij dienden vaak zowel leerlingen als personeel in quarantaine te gaan. Telkens bleek het te gaan over een besmetting van een personeelslid. De scholen beslisten zelf volledig een week te sluiten. 

Zo raakte vandaag nog bekend dat in Retie burgemeester Patrick Geuens (Nieuw Retie) en zijn gezin positief getest hebben op corona. De buurtschool Spelewei, waar zijn vrouw aan de slag is als kleuterjuf, is er uit voorzorg gesloten tot het einde van de week.

Ook in het Oost-Vlaamse Lebbeke is beslist dat de kinderen van de lagere gemeenteschool De Puzzel de rest van de week thuis blijven. Dat gebeurde nadat een juf positief testte op het coronavirus. De kleuters blijven er wel naar school komen.

En in Oud-Turnhout blijft de kleuterschool van basisschool Zwaneven de hele week gesloten. Nadat een van de kleuterleidsters positief testte op Covid-19.

Hieruit blijkt dat niet enkel de besmettingen in de scholen of bij de leerlingen, maar ook de besmettingen in de ruimere schoolomgeving een belangrijke factor zijn waarmee dient rekening gehouden te worden.

Volgens minister Weyts circuleert het virus amper binnen de schoolmuren

Minister Weyts gaat er in elk geval van uit dat het virus amper binnen de schoolmuren circuleert. Hij lijkt te willen vermijden dat scholen algemeen zouden moeten sluiten. Dat onderwerp ligt uiteraard politiek gevoelig. Uit een peiling van VTM Nieuws bij iVox bleek onder meer dat een ruim deel van de Vlamingen wel te vinden zijn voor strengere coronamaatregelen. Maar voor het sluiten van scholen lijkt het draagvlak alvast beperkter. 

De ACOD-vakbond confronteert Weyts desalniettemin met zijn eigen ‘draaiboek voor het onderwijs’. Daarin staat dat scholen naar oranje moeten schakelen als het virus sterk circuleert in de samenleving. ACOD Onderwijs verzet zich tegen de beslissing van Weyts. bij monde van voorzitster Nancy Libert: Gezien de huidige coronasituatie is het onmogelijk om uit te leggen dat we in code geel blijven. Wij vinden gewoon dat de draaiboeken, waaraan we zo hard hebben gewerkt, toegepast moeten worden. Dat betekent op dit moment schakelen naar code oranje, of zelfs code rood.” 

De socialistische overheidsvakbond lijkt daarmee momenteel wel alleen te staan in het verzet. Want zowel Lieven Boeve als Raymonda Verdyck pleitten namens de onderwijskoepels om vast te houden aan code geel. De andere vakbond VSOA Onderwijs heeft eveneens begrip voor de beslissing.  

Voorzitter Marnix Heyndrickx: “Slechts 0,15 procent van het totale aantal leerlingen is op dit moment besmet. Dat lijkt mij weinig, zeker als we naar de rest van de samenleving kijken.” Hij wil een beslissing dan ook liever uitstellen tot maandag. Vrijdag vindt er namelijk opnieuw een Overlegcomité plaats.

Draaiboeken wijzigen zodat leerlingen onder alle omstandigheden naar school kunnen

Met het oog op die nieuwe her-evaluatie liet Weyts doorschemeren, dat er een “bereidheid is om te schakelen naar code oranje”. Tegelijk liet hij verstaan dat de draaiboeken die bij code oranje en rood horen wel eens zouden kunnen wijzigen. Zodat leerlingen onder alle omstandigheden voltijds naar school kunnen. 

Zover wil VSOA Onderwijs alvast niet gaan: “Ook onder oranje iedereen voltijds naar school halen, daar kunnen alleen de virologen mij van overtuigen.”

Alles wijst er dus op dat alle scholen nog geruime tijd volledig zullen openblijven, zowel die in het lager onderwijs, als die in het middelbaar.