Via een bericht op hun website laten de Belgische textielfederaties Creamoda, Febelsafe en FBT weten dat ze tot een “minnelijk akkoord zijn gekomen” met de Luxemburgse leverancier AVROX. Dat bedrijf, waarover na de toekenning van de aanbesteding meermaals is gezegd dat het zou gaan om een “Luxemburgs postbusbedrijf” leverde inmiddels aan de Belgische staat 15 miljoen stuks mondmaskers ter waarde van ca. 45.000.000 EUR.  

Avrox sleepte de drie federaties voor de rechtbank, eiste een schadevergoeding, en publieke excuses in alle kranten. Het bedrijf meende schade te hebben geleden door de kritische persberichten die door de federaties zijn verspreid.

Er was onder meer een discussie rond de temperatuur waarop de mondmaskers mochten gewassen worden. Avrox dat van mening was dat de communicaties door de drie federaties over de door het bedrijf geleverde mondmaskers ‘fouten’ bevatten, leidde vervolgens enkele maanden geleden een procedure in voor de Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Avrox was de mening toegedaan dat de communicaties van de 3 federaties het vertrouwen van de Belgische bevolking in de mondmaskers had aangetast. De drie federaties betwistten dat en stelden dat Avrox zelf in de gebruikersinstructies bij de mondmaskers foute informatie had verstrekt.

“Er komt aldus definitief een einde aan de procedures tussen Avrox en de drie federaties”

In het kader van de door Avrox ingespannen procedure hebben de drie federaties “bijkomende informatie over de mondmaskers van Avrox” ontvangen: “Dit laat de partijen thans toe om de procedure voor de Ondernemingsrechtbank Brussel te beëindigen.

“Er komt aldus definitief een einde aan de procedure tussen Avrox en de drie federaties,” klinkt het nog bij Creamoda, Febelsafe en FBT.  

In juridische termen komt het er dus op neer dat beide partijen in overleg hebben beslist om de zaak niet aan het oordeel van de rechter te onderwerpen.  

In juni van dit jaar was het Brusselse parket een opsporingsonderzoek gestart. En enkele weken terug had ook de Franstalige openbare omroep RTBF nog een uitzending gewijd aan de wijze waarop de maskers zijn toegekend. Uit die reportage concludeerde RTBF dat, hoewel geen strafrechtelijke feiten aan het licht kwamen, er in elk geval een aantal vragen open bleven.