Er komt deze week dan toch geen antwoord op de vraag of Vlaams Belang een zitje krijgt in de Vlaamse raad van bestuur van gelijkekansencentrum Unia. Volgens Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens stelt net de N-VA voor om de politiek benoemde zitjes leeg te laten. “Is men schatplichtig aan de Vivaldi-coalitiepartners”, vraagt de Vlaams Belanger. Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) benadrukt dat “er nog geen beslissing is genomen, […] maar waarom zouden we die zitjes niet gewoon leeglaten als de samenwerking met Unia toch binnenkort stopt”.

Normaal gezien zou vandaag een beslissing vallen over de te volgen procedure bij het aanvullen van de Vlaamse raad van bestuur van gelijkekansencentrum Unia. Concreet lag de vraag voor of geopteerd zou worden voor het systeem-D’Hondt, wat zou neerkomen op een zitje voor het Vlaams Belang.

Chris Janssens (Vlaams Belang): “Doet N-VA dit om de Vivaldi-partijen te behagen?”

Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, meldde vanmiddag echter dat de beslissing voor de derde keer uitgesteld zou worden. “Volgens de democratische spelregels hebben wij hier nochtans recht op”, klinkt het in een reactie aan onze redactie.

Hij beweert bovendien dat de N-VA voorstelde om de politiek benoemde zitjes – waarvan er twee toekomen aan de N-VA – leeg te laten. Daarbij zou het argument gehanteerd worden dat het toch geen nut heeft om de zitjes te vervangen, aangezien Vlaanderen vanaf 2023 een eigen regionaal gelijkekansencentrum op poten zet.

Een “drogreden”, volgens Janssens. Hij is naar eigen zeggen “verbaasd” dat net de N-VA met dit voorstel komt. “Is men schatplichtig aan de Vivaldi-coalitiepartners”, vraagt de Vlaams Belanger.

Lorin Parys (N-VA): “Nog geen beslissing genomen over zitje Unia”

Een van de personen die namens de N-VA in de raad van bestuur van Unia zetelt komt uit de lucht vallen als wij hem confronteren met het gerucht. “Ik wist hier niks van”, klinkt het.

In een reactie aan onze redactie benadrukt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) dat “er nog geen beslissing is genomen”. Hij ontkent ook ten stelligste dat het voorstel om de zitjes leeg te laten tot doel heeft het Vlaams Belang te weren.

Maar, zo stelt Parys, “waarom zouden we die zitjes niet gewoon leeglaten als de samenwerking met Unia toch binnenkort stopt”. “Wil Chris Janssens dan zo graag dat postje in een irrelevant instituut invullen”, vraagt de N-VA’er.

2 REACTIES