Zuhal Demir (N-VA) is niet van plan haar klimaatplannen aan te passen mocht een nieuwe federale regering beslissen de kerncentrales te sluiten. Dat zei ze zaterdagochtend in “De ochtend” op Radio 1

Demir maakt zich zorgen rond de plannen van Ecolo en de Vivaldi-partijen om de kerncentrales te sluiten tegen 2025. Maar dat verandert niets aan de beleidskeuzes van de Vlaamse Regering. “Ze moeten rekening houden met ons. Als de federale regering gascentrales wil bouwen, moet ze daarvoor vergunningen krijgen van Vlaanderen”, aldus Zuhal Demir.

De minister geeft daarmee aan dat ze niet zomaar volgzaam de plannen rond kernuitstap van een mogelijke Vivaldi-regering zal uitvoeren. Demir houdt vast aan het Vlaams regeerakkoord. Ook bij de vorming van de Vlaamse Regering had N-VA al duidelijke bezwaren geuit tegen de kernuitstap

“Wij hebben gezegd dat de energiefactuur niet zal stijgen en daar houd ik mij aan”, zei ze vastberaden. “Ik zal opkomen voor de energiefactuur van de Vlaamse gezinnen, kmo’s en de industrie.”

Reactie Minister Demir irriteert CD&V’er Robrecht Bothuyne: “te belangrijk voor politieke spelletjes”

CD&V verwacht bij monde van Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne dat de minister “er alles aan doet om zoveel mogelijk betaalbare energiebevoorrading te verzekeren”. “Stokken in de wielen steken uit politieke overwegingen is daarbij uit den boze”, waarschuwt Bothuyne. 

CD&V lijkt dus op Vlaams niveau niet opgezet met de verklaringen van coalitiepartner N-VA over vergunningen voor gascentrales. Volgens Bothuyne is het energiedossier “te belangrijk voor politieke spelletjes”.

“Onze verouderde kerncentrales zijn niet meer altijd even betrouwbaar en of er nu twee verlengd worden of niet: er moet geïnvesteerd worden in nieuwe productiecapaciteit”, aldus de CD&V’er. 

“Dat minister Demir nu uit partijpolitieke deze vergunningen zou gaan blokkeren, is dan ook ongeloofwaardig en ontoelaatbaar, want strijdig met het Vlaams regeerakkoord dat beloofde werk te maken van vlotte vergunningsprocedures.”

Ook Groen liet vandaag bij monde van Björn Rzoska een gelijkaardig protest optekenen.