In verschillende kranten, waaronder Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws, circuleren de krijtlijnen van het raamakkoord tussen de Vivaldi-partijen. Het leest als een weinig begeesterend Belgisch compromis, waarbij de ‘overwinningen’ van de liberalen en christendemocraten vooral neerkomen op het matigen of afhouden van linkse eisen. Vooral de groenen lijken veel binnen te halen, met onder meer een kernuitstap en een vergroening van het bedrijfswagenpark.

Van alle partijen lijken vooral de groenen veel uit het akkoord te halen. Zo houdt de regering in principe vast aan de kernuitstap. Wel stelt het akkoord dat de energiebevoorrading niet in gedrang mag komen en de prijzen daardoor niet mogen stijgen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een ‘klimaatwet’ en wil men net als de Europese Commissie de CO2-uitstoot met 55 procent verlagen tegen 2030. Tegen 2026 moeten alle bedrijfswagens groen zijn.

Geld

Het minimumpensioen voor wie 45 heeft gewerkt wordt verhoogd tot 1.500 netto. Ook de uitkeringen zouden omhoog gaan. De gezondheidszorg krijgt elk jaar 300 miljoen euro extra. 

De partijen kwamen ook overeen om de lasten op arbeid te verschuiven naar elders. Bedoeling is om meer loon uit te betalen in geld, dan in extralegale voordelen als maaltijdcheques en bedrijfswagens.

De pensioenleeftijd op 67 blijft behouden, net als de hervormingen van de loonwet en de vennootschapsbelasting die de regering-Michel doorvoerde. Voorts heeft de regering alsnog de ambitie om de werkgelegenheidsgraad te verhogen van 70 naar 80 procent.

Er komt geen vermogenswinstbelasting of effectentaks, maar de deur wordt opengelaten voor nieuwe belastingen voor “de allersterkste schouders”. Ook zou er gewerkt worden aan ‘digitaks’ voor techreuzen als Google en Facebook. Ook andere belastingen worden vooralsnog niet uitgesloten.

Staatshervorming, met eventueel herfederaliseringen

De CD&V krijgt een veto over ethische thema’s als abortus en euthanasie.

Er komt een nieuw staatshervorming na 2024, met de bedoeling België “logischer en efficiënter” te maken. Daar kunnen voor de partijen ook herfederaliseringen onder vallen. Op vraag van CD&V zou de gezondheidszorg wel naar Vlaanderen gaan.

Het luik over asiel en migratie blijft vaag, met nadruk op snellere procedures en een beter terugkeerbeleid, zonder concrete voorstellen te doen.