Waarom zijn destijds door de politie twee politieverslagen gemaakt? Dat is een vraag die ook de advocate van de weduwe van Jozef Chovanec (38) zich stelt. Het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft destijds in elk geval enkel het eerste “summiere” verslag ontvangen. Zo heeft de woordvoerder van de Vlaamse minister-president vanavond verklaard aan BELGA, na een bericht van Het Laatste Nieuws over een tweede politieverslag.

Het Laatste Nieuws berichtte dinsdagavond over het bestaan van een tweede politieverslag. Dit verslag zou volgens de krant 55 minuten na het eerste verslag zijn geschreven en zou gedetailleerder ingaan op de feiten. Daaruit blijkt dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden in beslag nam. Dit gegeven laat veronderstellen dat de politie mogelijk veel zou verzwegen hebben.

Het eerste politieverslag van de luchthavenpolitie van Charleroi dateert van 23 februari 2018 om 19.10 uur. Daarover zei Vlaams Minister President Jan Jambon reeds dat dat zeer summier en onvolledig was. Maar er dook een tweede verslag op dat Het Laatste Nieuws kon inkijken. Dat verslag is om 20.06 uur gemaakt en telt twaalf bladzijden. Bovendien is het veel gedetailleerder. Het deelt bijzonderheden mee zoals hoeveel pintjes Chovanec gedronken had, tot hoe vijf agenten nodig waren om hem in bedwang te houden op het
bed in zijn cel.

“Enkel het eerste verslag zal richting kabinet van Jambon gestuurd zijn”

Dat verslag vermeldt ook dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden van het incident in beslag nam. Dat betekent dat het parket vanaf dag één op de hoogte was van het bestaan van de beelden. Maar ook, dat die beelden onmogelijk beschikbaar waren voor toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jambon of zijn kabinet.

“Het parket wist dus van dag één dat er camerabeelden waren”, zegt ook Ann Van De Steen, de advocaat van de weduwe Chovanec. Ze concludeert dan ook dat die beelden ook van bij het begin van het onderzoek hadden kunnen onderzocht worden.

Bijzonder vreemd merkt de advocate op dat er blijkbaar een korte en een lange versie werd opgemaakt. De vraag die zich stelt is dan ook waarom. Van De Steen concludeert dat dat tweede verslag dan ook het kabinet nooit bereikt heeft: “Enkel dat eerste zal richting het kabinet van minister Jambon gestuurd zijn. Niks in het dossier wijst erop dat het tweede ook verstuurd werd.”