Vlaams Belang-parlementslid Gerolf Annemans pleitte vanmorgen in de Zevende Dag voor een samenwerking tussen N-VA en Vlaams Belang. Zij zullen naar alle waarschijnlijkheid samen in de oppositie belanden. “Als N-VA en Vlaams Belang samen in de oppositie terechtkomen gaan we hoe dan ook naar een vorm van samenwerking.”

De zogenaamde Vivaldi-regering staat in de steigers. Bijna 500 dagen na de verkiezingen lijken we dan toch een federale regering te krijgen met de groene, socialistische en liberale families, aangevuld met CD&V. Twee partijen die er dus niet zullen bij zijn, zijn N-VA en Vlaams Belang, nochtans in kiezersaantallen de twee grootste partijen van het land. 

Samenwerking N-VA en Vlaams Belang? 

In de oppositie kunnen de twee Vlaams-nationalistische partijen aan één zeel trekken als een soort ‘Forza Flandria’, zo bepleit Gerolf Annemans, Europees parlementslid voor Vlaams Belang. “Als N-VA en Vlaams Belang samen in de oppositie terechtkomen gaan we hoe dan ook naar een vorm van samenwerking. We zullen immers samen hetzelfde doel willen bereiken en dat is deze coalitie zo snel mogelijk terug naar de kiezer brengen.”

Volgens Annemans moet de coalitie zoals die nu op de been gebracht wordt, immers met alle middelen bestreden worden. “Indien deze Vivaldi-regering niet meer kan verhinderd worden, dan zullen we ter land ter zee en in de lucht die coalitie bestrijden. En dat moet ook. De Vlaming heeft bij de laatste verkiezingen niet dit signaal gegeven.”