Een nieuwe richtlijn voor het Engelse onderwijssysteem in het Verenigd Koninkrijk stelt dat scholen niet meer mogen samenwerken met organisaties die extreme standpunten vertegenwoordigen, waaronder “het omverwerpen van de democratie, het kapitalisme. en vrije en eerlijke verkiezingen”. Zelfs het gebruik van neutraal lesmateriaal van zulke organisaties wordt verboden.

De regering Johnson opent hiermee een nieuw front in de ‘Culture Wars’. Aanhangers van de socialistische Labourpartij spreken alvast van een totalitaire maatregel. Wat de maatregel in de praktijk zal opleveren valt nog af te wachten. Conservatieve krachten in de UK klagen al langer dat de onderwijsinstellingen door links worden gedomineerd. 

De richtlijn moedigt scholen ook aan om kinderen te onderwijzen over homoseksualiteit, maar waarschuwt voor terughoudendheid bij lessen over ‘trans-genderism’:

“Materiaal dat suggereert dat niet-conformiteit met genderstereotypen moet worden gezien als synoniem met het hebben van een andere genderidentiteit, mag niet worden gebruikt en u mag niet samenwerken met externe instanties of organisaties die dergelijk materiaal produceren.”