De Vivaldi-partijen zouden volgens de onderhandelingsnota van de preformateurs die de krant De Tijd kon inkijken zullen bedrijfswagens op diesel vanaf 2026 hun fiscaal gunstregime verliezen. Concreet betekent dat dat énkel een elektrische bedrijfswagen nog onder een fiscaal gunstregime zou vallen. Daarmee lijkt alvast een eerste trofee voor de Groene partijen binnen te zijn. De bedrijfswagens waren voor Groen altijd al een stokpaardje. 

In zo’n systeem schaft men bedrijfswagens dan wel niet af, maar voor diesel of benzinewagens verdwijnt het fiscaal voordeel: “Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasvrij zijn”, luidt het. Het is een van de groene maatregelen waarover de zeven partijen die samen een Vivaldi-regering willen vormen het nu al zouden eens zijn.

De bedrijfswagens met een verbrandingsmotor moeten er dus volledig uit, de elektrische wagens worden de standaard. Hoe dat allemaal in de praktijk dient georganiseerd is minder duidelijk. Of het mogelijk zal zijn om op ca. 4 jaar tijd ook een netwerk van laadstations te ontwikkelen is nog maar de vraag. Zo zal het bijvoorbeeld voor bewoners van appartementsgebouwen die niet over een garage beschikken alvast geen evidente opdracht zijn om een elektrische wagen op te laden. 

“De maatregel gaat in 2026 in en het gaat enkel over nieuwe wagens”, weet De Tijd via een betrokkene. En voor lopende contracten zou er niets veranderen. De onderhandelaars denken dat er tegen dan genoeg elektrische modellen beschikbaar zijn. 

Vivaldi-nota: “De afhankelijkheid van kernenergie in onze energieproductie wordt tijdens deze legislatuur voort afgebouwd”

Eerder in het voorjaar was er in het parlement al een akkoord gegroeid tussen Open VLD, CD&V en Groen in de Kamer over een gelijkaardige regeling om vanaf 2025 het fiscale gunstregime op bedrijfswagens die op diesel of benzine rijden te bannen. Daar was toen geen parlementaire meerderheid gevonden. Die zou er nu bij de Vivaldi-partijen wel zijn.

Over de kernuitstap blijft de tekst op de vlakte. “De afhankelijkheid van kernenergie in onze energieproductie wordt tijdens deze legislatuur voort afgebouwd”, klinkt het. Of het vanaf 2025 afgelopen is met nucleaire energie is nog een punt van discussie. 

Verder in de nota blijkt dat men wil evolueren naar een geleidelijke verhoging van de minimumpensioenen tot 1.500 euro netto. Maar énkel voor wie een volledige loopbaan van 45 jaar heeft gepresteerd. En men spreekt ook in omfloerste termen over een soort van vermogensbelasting. In de nota leest dat als “een billijke bijdrage van de individuen met de allersterkste schouders, met respect voor het ondernemerschap”.