Vicky Reynaert (35) legde vorige week de eed af als nieuw Kamerlid voor sp.a/Vooruit. Reynaert vervangt in het federale parlement oud-sp.a-voorzitter John Crombez die de nationale politiek vaarwel zegde voor een nieuwe uitdaging in de academische wereld. Crombez leidt vanaf september 2020 vanuit het UZ Gent een onderzoeksproject rond gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Reynaert was tot voor kort werkzaam bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, als Adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie. 

Ze zal haar functie als Kamerlid combineren met het ambt van schepen in Beernem, waar ze bevoegd is voor het sociaal beleid en de kinderopvang. In 2018 is ze verkozen op een sp.a-groen lijst die er een coalitie vormt met CD&V. Ze is er tevens voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

“De lokale besturen hebben een belangrijke rol te spelen in het bestrijden van armoede, en daarnaast ook in het opvangen van de sociale gevolgen van de coronacrisis”,
zegt Reynaert in een reactie aan SCEPTR. “Als schepen word ik daar dagelijks mee geconfronteerd, en ik wil dan ook de noden van mensen in armoede en van de lokale besturen vertalen naar het federale beleid via het parlement”, besluit ze.

Als specialiste in Europees beleid en Europees recht, zal ze in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen zetelen. Daarnaast is ze plaatsvervanger in de Commissie defensie en in de Commissie Financiën en Begroting.