In een persmededeling laat Ben Weyts (N-VA); Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, weten dat Vlaamse leerlingen vanaf 2023 4 keer in hun schoolcarrière een centrale toets moeten afleggen. Dat wil dus zeggen dat ze een toets moeten maken die dezelfde is voor alle leerlingen van alle Vlaamse scholen. De andere toetsen blijven de verantwoordelijkheid van de leerkrachten zelf.

De Vlaamse leerlingen zullen een centrale toets moeten afleggen aan het einde van het vierde en zesde leerjaar en aan het einde van het tweede en zesde jaar secundair onderwijs. De eerste centrale toetsen zullen worden afgenomen in 2023. “Met centrale toetsen kan de onderwijswereld in de spiegel kijken”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Voor het eerst zullen we de leerwinst van alle leerlingen objectief in kaart brengen. Zo kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs gericht verbeteren”.

Centrale toetsen niet uniek, maar maken vergelijking mogelijk en zorgen voor onafhankelijkheid

Dergelijke centrale toetsen voor alle leerlingen zijn geen uniek concept. Ze komen in enorm veel landen voor, maar in Vlaanderen zijn ze zeldzaam. Daardoor was het Vlaamse onderwijs afhankelijk van buitenlandse testen en steekproeven om de onderwijskwaliteit te meten en zo verschillende Vlaamse scholen te vergelijken. Een bekend voorbeeld van zo een test is de PISA, Programme for International Student Assesment. Ben Weyts wil met de eigen Vlaamse toets zo die afhankelijkheid elimineren.

Er bestonden wel al centrale testen binnen de verschillende onderwijskoepels, maar die verschilden dus van elkaar. Het was dus onmogelijk om de resultaten van de verschillende onderwijskoepels te vergelijken. Door een algemene Vlaamse test kan ook dat nu en dat is belangrijk volgens Weyts. Zonder die centrale toetsen is er “geen instrument om objectief zicht te krijgen op de leerwinst van elke leerling. Dat betekent ook dat we in deze coronatijden maar moeilijk in kaart kunnen brengen welke leerlingen in welke scholen nu hoeveel leerachterstand opgelopen hebben,” staat te lezen in het persbericht.

“Een kleine revolutie in het Vlaamse onderwijs”

De Vlaamse regering zal 13,5 miljoen euro investeren om die centrale toetsen te ontwikkelen. De “gestandaardiseerde, genormeerde, gevalideerde en net- en koepeloverschrijdende proeven” zullen worden ontwikkeld door een universitair steunpunt. De ‘onderwijsverstrekkers’ hebben echter ook inspraak in de ontwikkeling zodat het eindresultaat gebaseerd is op algemeen consensus. Weyts spreekt over een “kleine revolutie in het Vlaamse onderwijs.” “Dankzij gecentraliseerde toetsen kunnen we Vlaanderenbreed de vinger aan de pols houden. We zullen kunnen meten in hoeverre de leerlingen de eindtermen echt beheersen en in hoeverre leerlingen en scholen erin slagen om leerwinst te boeken. We moeten dit doen als we de kwaliteit van ons onderwijs willen beschermen en als we de lat hoog willen blijven leggen voor onze leerlingen,” voegt hij daarbij toe.